Sla navigatie over

Mensen willen zekerheid over hun pensioen. Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een deftig pensioen en een zorgeloze oude dag. Daarvoor moet je natuurlijk wel bijdragen aan het systeem. Dat is eerlijk, rechtvaardig en logisch.

Dat is ook de filosofie van de pensioenhervormingen van de regering-De Croo:

  • De minimumpensioenen werden al fors opgetrokken naar 1.500 euro netto per maand voor iedereen met een volledige loopbaan. Het risico op armoede is daarmee gedaald.
  • Ook zelfstandigen hebben recht op ditzelfde verhoogde minimumpensioen. 300.000 onder hen kunnen van deze verhoging genieten. Daarnaast werd ook hun gewone pensioenberekening verbeterd. Voor alle loopbaanjaren vanaf 2021 bouwen zij op dezelfde manier pensioenrechten op zoals werknemers. Voor Open Vld was dit een belangrijk punt. Zo maakten we een eind aan een grote onrechtvaardigheid.
  • Voortaan zal je minstens 20 jaar effectief gewerkt moeten hebben om het minimumpensioen te krijgen. Vroeger kon iemand die nooit werkte, evenveel pensioen krijgen als iemand die zijn leven lang werkte. Dat was onrechtvaardig en dat pakken we nu aan. Wie een goed pensioen wil, zal er ook voor moeten werken. Dit is een historische hervorming op vraag van Open Vld die het pensioensysteem rechtvaardiger maakt. Uiteraard komt er een overgangsperiode, zodat wie dicht bij het pensioen staat, wordt vrijgesteld of een lager aantal jaar moet gewerkt hebben. Wie op 1/1/2024 55 jaar is en een loopbaan van 30 jaar (gewerkte of gelijkgestelde periodes) kan voorleggen, is vrijgesteld van de nieuwe voorwaarden. Wie om medische redenen een lange tijd (meer dan 5 jaar) inactief is geweest, kan op een versoepelde voorwaarde rekenen. Moederschapsrust, borstvoedingsverlof, palliatief verlof en inactiviteit als gevolg van handicap tellen als gewerkte periodes.
  • We moedigen langer werken aan door het invoeren van de pensioenbonus. Wie al op vervroegd pensioen kan gaan maar verder werkt, zal per extra gewerkt jaar 300 tot 500 euro netto extra pensioen krijgen. Wie langer werkt, krijgt dus meer pensioen. Ook hier versterken we de band tussen werk en pensioen.
  • We waken over de betaalbaarheid en duurzaamheid van onze pensioenen. Pensioenminister Vincent Van Quickenborne verstrengde in 2011 de toegang tot het vervroegd pensioen, de regering-Michel heeft in 2015 de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd en deze regering-De Croo voert nu de effectieve tewerkstellingseis in om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Het zijn allemaal maatregelen die er voor moeten zorgen dat we allemaal wat langer werken om het systeem betaalbaar te houden. Zo kunnen ook onze kinderen rekenen op een deftig pensioen.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder