Sla navigatie over

“Personeelsvermindering moet je doen via een kerntakendebat”

Het Rekenhof maakte haar rapport bekend over de personeelsverminderingen bij de Vlaamse overheid tijdens de vorige legislatuur. Het rapport is kritisch voor de gekozen kaasschaafmethode van de regering Peeters II. “Deze regering pakt het beter aan,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Commissie Bestuurszaken, Mercedes Van Volcem. “Enkel met een kerntakendebat kan je komen tot een goede personeelsvermindering die niet raakt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Deze nieuwe aanpak resulteerde al in een daling van 1.090 Vlaamse ambtenaren. Toch blijven sommige entiteiten achterop, wat niet eerlijk is ten aanzien van die entiteiten die het kerntakendebat wel ernstig deden en uitvoeren.” Van Volcem roept minister Homans op om de opgelegde personeelsvermindering strikt op te volgen.

Het Rekenhof heeft de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid onderzocht, in het bijzonder de besparingen tijdens het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014. Het heeft daarvoor onder meer een bevraging en interviews georganiseerd bij vijftien entiteiten. Het rapport is kritisch voor de gekozen methode van de regering Peeters II. “Met de beruchte ‘kaasschaafmethode’ koos men voor een lineaire besparing van 6,5%, zonder eerst na te gaan welke taken de overheid nog moet doen,” zegt Van Volcem. Resultaat is dat ongeveer de helft van de bevraagde entiteiten een negatieve impact ondervond op de kwaliteit van de dienstverlening, zoals niet halen van termijnen, schrapping of uitstel van projecten en verlaging van streefnormen.

Kerntakendebat in plaats van lineaire kaasschaaf

Volgens Van Volcem pakt deze regering het beter aan. “Men maakt geen gebruik van de lineaire kaasschaafmethode, maar kadert de personeelsverminderingen in een kerntakendebat. Wat moet de overheid nog doen? En met hoeveel personeelsleden dan?  Deze aanpak is beter. Zo bouw je taken af die niet essentieel zijn en blijft de dienstverlening op zaken die wél kerntaken zijn op peil,“ aldus Van Volcem.

Op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester maakte minister Homans onlangs bekend dat het aantal Vlaamse ambtenaren tijdens deze legislatuur reeds verminderd is met 1.090. “Dat is iets meer dan de helft van het afgesproken traject,” zegt Van Volcem. Concreet werd afgesproken om het aantal Vlaamse personeelsleden tijdens deze regeerperiode te verminderen met 1.950 personeelsleden en zo een besparing van 101,5 miljoen euro recurrent tegen eind 2019 te realiseren.

Alle administraties moeten inspanningen ernstig doen

Deze regering zit dus op koers om te komen tot een slankere overheid die efficiënter werkt. “Toch blijkt uit de cijfers dat sommige administraties beter slagen in de doelstelling dan anderen,” zegt Van Volcem. Zo heeft Financiën en Begroting al 97% van haar beoogde personeelsvermindering gerealiseerd, terwijl Internationaal Vlaanderen nog maar aan een vermindering van 20% zit. Van de 12 beleidsdomeinen hebben al 9 een realisatiegraad van meer dan 50%, de drie andere zitten onder de helft.

“Het is duidelijk dat niet alle entiteiten het opgelegde kerntakendebat even grondig hebben gevoerd en zeker nog niet uitgevoerd,” aldus Van Volcem. Ze roept minister Homans op om er strikt tover te waken dat iedereen de gevraagde inspanning doet. “Alle administraties moeten hun duit in het zakje doen. Het kan niet dat sommige hun best doen, terwijl anderen verstoppertje spelen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder