Sla navigatie over

Personen met een beperking – Parlementslid Maurits Vande Reyde wil dat mensen met zwaarste zorgnood eerst financiële steun krijgen

In Vlaanderen zorgen heel veel ouders van kinderen met een beperking met liefde en toewijding voor hen. Fysiek maar vooral emotioneel is dat een zeer zware opdracht. Nog te vaak komt daar een administratieve nachtmerrie bij kijken van ingewikkelde dossiers, medische onderzoeken en attesten die steeds opnieuw moeten worden doorgestuurd. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, pleitte er tijdens de plenaire vergadering voor om dossiers sneller te behandelen. “De trage doorlooptijd zorgt ervoor dat de broodnodige financiële steun te vaak en te lang uitblijft. Ik zeg niet dat er nog niks gebeurd is. Er zijn al extra artsen en de procedure werd ook enigszins versneld. Maar we kunnen meer doen. Ik stel voor om de dossiers van mensen met de zwaarste zorgnood te prioriteren. Geef hen eerst steun”, zegt Vande Reyde.

In het Vlaams Parlement is de steun voor mensen met een beperking al vaak aan bod gekomen. Deze week kwam het verhaal van Jarne, een kind met een beperking, naar buiten. Hij wordt nu zestien, maar hij heeft al van bij de geboorte een handicap. Waarschijnlijk zal dat gedurende zijn leven ook niet meer veranderen. Toch moet zijn mama keer op keer bewijzen dat die beperking er nog is, zowel aan Vlaamse als aan federale diensten. Deze keer voelde ze zich zelfs genoodzaakt om een noodkreet te slaken, omdat ze de broodnodige zorgtoeslag dreigde te verliezen.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde maakt zich zorgen over deze en andere gevallen. “De problemen van Jarne en zijn mama staan niet op zich. Ze komen vaak voor bij de verschillende soorten steun voor mensen met een beperking. We moeten er in Vlaanderen écht voor zorgen dat die vanaf dag één wordt gegeven. Het kan niet zijn dat we hen steeds opnieuw in een onoverzichtelijk administratief doolhof droppen. Het is 2021. We moeten van al die kafka af. Als overheid is het onze taak om onmiddellijk en voldoende te zorgen voor die mensen die dit het meest nodig hebben. Dat is de kern van het liberalisme. Mensen met een beperking zijn daar bij uitstek voorbeelden van”, zegt Vande Reyde.

Er werden al een aantal acties ondernomen in deze materie. Zo zorgde minister Beke ervoor dat er extra artsen werden aangenomen alsook dat de procedure wat sneller kan verlopen. Hij voorzag daarvoor in extra middelen. Parlementslid Vande Reyde wil nog een stapje verdergaan: “Ons voorstel is om te zorgen voor een soort prioritering in de dossiers, zodat de mensen met de zwaarste zorgnood als eerste aan bod komen. Ik denk dan specifiek aan de dossiers die herziend moeten worden en de nieuwe vragen van ouders.”

Het liberale parlementslid stond tijdens zijn uiteenzetting ook stil bij het belang van digitalisering: “Het volstaat niet om slechts één aspect in de keten te digitaliseren. Mensen met een beperking leggen namelijk een hele ‘zorgweg’ af: van de arts die de diagnose stelt, de dagopvang, de extra zorgverleners tot heel wat verschillende administraties. Eigenlijk moeten die als één geheel samenwerken. Daarnaast moet er een centrale toegang tot de medische gegevens zijn, waarop iedereen in de keten zich kan baseren. Als we die twee zaken kunnen realiseren, vereenvoudigt dat het leven van heel wat ouders.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder