Sla navigatie over

Personen met een beperking – Parlementslid Maurits Vande Reyde wil dat volledig zorgsysteem wordt hervormd

De afgelopen jaren is er al veel gedaan om de wachtlijsten voor mensen met een beperking aan te pakken. Zo werd er 270 miljoen euro extra geïnvesteerd. “Maar de wachtlijsten zijn nog steeds mensonterend. Er staan meer dan 15.000 mensen op. We moeten een tandje bijsteken”, zei Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid, tijdens de plenaire vergadering. “Er is nu op korte termijn twintig miljoen euro voorzien voor mensen in prioriteitengroep 2. Daar kunnen we veel mensen met een beperking een budget mee geven. Maar we moeten dringend evolueren naar een strategie waarmee we iedereen van de wachtlijsten halen.”

Iedereen kent wel een persoon met een beperking. Iedereen kent ook de verhalen van de ellenlange wachtlijsten voor hem of haar. “Het duurt te lang voordat die mensen geholpen worden. Het is mijn voornaamste doel in de politiek om een langetermijnstrategie te ontwikkelen om iedereen van de wachtlijsten te halen”, zegt Vande Reyde. Hij benadrukt ook dat extra geld niet altijd alles oplost: “We zien dat de noden groot blijven. Wat bevoegd minister Crevits moet doen is het systeem veranderen. Daarvoor bezorgde ik haar voorganger Beke al een aantal conceptnota’s.”

Ten eerste zijn er veel mensen, sociaal ondernemers, die mensen met een beperking willen helpen maar die worden tegengehouden door te starre regels en verplichtingen om zorg te kunnen bieden. “We moeten dat durven doorbreken en mensen die hulp willen bieden ook volop toelaten dat te doen”, aldus Vande Reyde. Ten tweede zijn er veel verschillen die te maken hebben met de historiek van de sector. Zo krijgt iemand met een gelijke zorgnood niet overal dezelfde steun. Mensen die op plaats A geholpen worden krijgen minder steun door het systeem waar ze inzitten. “Ook dat moeten we durven doorbreken. Dat is wat ik bedoel met een langetermijnstrategie. Er zal extra geld voor nodig zijn, maar als we het systeem op zich niet durven hervormen, gaat al dat geld niet helpen. Laat ons daar deze legislatuur mee beginnen zodat het bijkomende budget de komende jaren kan volgen”, stelt Vande Reyde.

Vlaams minister Hilde Crevits gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Vande Reyde: “Er is naast de twintig miljoen euro ook nog 19,5 miljoen euro voor een aanvullend budget op de rechtstreeks toegankelijke hulp. Hiermee kunnen we opnieuw een groep mensen perspectief bieden. Echter, daarmee zijn de wachtlijsten niet volledig weggewerkt. Wat de sector nu vraagt, is perspectief. Er is een zorginvesteringsplan. Ik wil daar een perspectiefplan op bouwen, zodat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. Dat betekent dat we samen met de sector bekijken hoe we het best aan de slag gaan met prioriteitengroepen 2 en 3 en welke budgetten we hiervoor nodig hebben. Als er in de toekomst dan budgetten zijn, moeten we deze enkel nog toewijzen.”

Het liberale parlementslid sloot af met een oproep aan het voltallige parlement: "Wij zouden moeten vastleggen welke hervormingen in de sector nodig zijn, welk budget daarvoor nodig is en waar we het vandaan gaan halen. Mijn deur en mailbox staan open voor iedereen die hier samen aan wil werken. Ik ben ervan overtuigd dat we nog deze legislatuur dan eindelijk de oplossing kunnen bedenken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder