Sla navigatie over

Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met handicap niet verder uitstellen

Tijdens de zitting van de commissie welzijn van 7 mei 2018 zijn vragen gerezen over de start van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap per 1 januari 2019 zoals eerder beloofd door minister Vandeurzen.  Martine Taelman: "Wij zijn als Open Vld akkoord gegaan om niet te starten op 1 januari 2018 omdat de administratie niet klaar was, maar als Open Vld hebben we toen wel geëist dat we nog deze legislatuur zouden beginnen met de uitvoering. De minister heeft zich uitdrukkelijk geëngageerd dat hij deze legislatuut nog hiermee start. Als Open Vld zullen wij dat strikt opvolgen.”

Vanaf 1 april 2016 konden personen met een handicap met een nieuwe aanvraag instappen in het nieuwe model van de persoonsvolgend financiering. Op 1 januari 2017 werd aan alle personen met een handicap die al ondersteuning kregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een persoonsvolgend budget toegekend.

Martine Taelman : “Het is waar dat het systeem van de persoonsvolgende financiering zorgt voor de nodige kinderziektes, maar we hebben wel gezien nieuwe budgethouders meer dan de oude budgethouders gebruik maken van de verschillende bestedingsmogelijkheden. Dat wil zeggen dat ze vaker kiezen voor cash en voor een combinatie van cash en een voucher (voor aankoop van zorg in een voorziening). Vanuit die vaststelling is het dus belangrijk dat we de persoonsvolgende financiering ook openstellen voor minderjarigen want inclusie start bij het begin van het leven.”

De afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om het uitbreidingsbeleid voor minderjarigen volledig te laten toevloeien naar persoonlijke assistentiebudgetten. Zo kunnen jaarlijks 250 extra PAB’s worden toegekend, maar dat biedt aan jonge ouders onvoldoende keuzevrijheid tussen PAB of zorg in natura. Plaatsen die vrijkomen in voorzieningen door minderjarigen die uitstromen naar meerderjarigenvoorzieningen, blijven immers binnen de voorziening.

Martine Taelman: “Open Vld eist dus meer kansen voor jonge ouders om te kiezen voor inclusie voor hun kind. Daarom is voor ons de invoering van de persoonsvolgende financiering zo cruciaal. Inclusie start immers niet op 18 jaar, maar vanaf de geboorte van een kind. Bovendien is ondersteuning op jonge leeftijd ook essentieel om voor kinderen met een handicap alle ontplooiingskansen te kunnen waarmaken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder