Sla navigatie over

Philippe De Backer legt zonnepanelen op zee

Na het dak, nu ook de noordzee:

Zonnepanelen op onze Vlaamse daken blijven als paddenstoelen uit de grond schieten. De zonneparken met duizenden panelen zitten ook reeds in de bus. De ruimte op het land, die is echter niet onbeperkt. Daarom wil Philippe De Backer al in 2020 drijvende zonnepanelen plaatsen in de Noordzee. “Onze Noordzee speelt een cruciale rol in onze energie-omslag, en heeft het potentieel om een heuse zonneboerderij te worden”, aldus De Backer.

Een veel hogere efficiëntie:

 
Het aanleggen van zonne-eilanden met drijvende zonnepanelen in zee kan een belangrijke nieuwe stap zijn in de omslag naar hernieuwbare energie. Daarom zet Philippe De Backer, in navolging van landen als China en Nederland, een nieuw proefproject op poten om eerst het potentieel van deze innovatieve technologie nader te onderzoeken. Na de testfase is het de bedoeling om het project stapsgewijs op te schalen. Een belangrijke troef voor de drijvende zonnepanelen is de hogere efficiëntie in vergelijking met zonnepanelen op daken: “door de weerkaatsing van het licht op de zee en door de koeling van het water, blijkt dat de efficiëntie veel hoger is”, zegt Philippe De Backer. 

Al vanaf 2020:
 

Het doel is om vanaf 2020 met het proefproject te  starten. Dan wordt verwacht dat het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan – waarin de ruimtelijke ordening op zee geregeld wordt – in werking zal treden. Het hoeft niet te verbazen dat energievoorziening een prominente plaats krijgt binnen dit plan. “Hernieuwbare energie is nu eenmaal de toekomst”, zegt Philippe De Backer overtuigd. “Kijk bijvoorbeeld naar het energiepact. De capaciteit van offshore windparken zal uitgebreid worden van 2,2 tot 4 gigawatt tegen 2030. Projecten zoals deze wil ik volop ondersteunen, zodat we de Noordzee inzetten als een bron van hernieuwbare energie tegen betaalbare en marktconforme prijzen.”
"De factuur mag er niet zwaarder op worden!"
 
Een belangrijke vereiste voor De Backer, is dat de factuur van de mensen er niet zwaarder op mag worden. "Dat is absoluut mogelijk, want de technologie is heel snel aan het evolueren, waardoor de de prijzen aan een snel tempo zakken", benadrukt Philippe De Backer. De regering wil voor de realisatie bovendien samenwerken met een aantal privébedrijven, om zo de zonne-eilanden voordelig te realiseren. De Backer kijkt naar een aantal Belgische bedrijven die expert zijn in werkzaamheden op de Noordzee: "Er zijn heel wat bedrijven die geïnteresseerd zijn om België als thuisbasis te hebben en die graag deze innovatie zouden toepassen".
 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder