Sla navigatie over

Pillen: “Belangrijk dat we lessen trekken uit Conings-case”

Al ruim twee dagen is de zoekactie naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings aan de gang. De militair is in het bezit van wapens en stond op de OCAD-lijst van Potentieel Gewelddadig Extremisten. Een jaar geleden waarschuwde de voormalige OCAD topman al dat extremisten proberen de gezondheidscrisis op het internet te recupereren. “Het bleken jammer genoeg profetische woorden. De man in kwestie stond bekend om zijn rechts-extremistisch gedachtengoed en had binnen Defensie al eerder sancties gekregen”, stelt Jasper Pillen (Open Vld) in de plenaire zitting in de Kamer.

Meteen kondigde de regering een uitgebreid onderzoek aan. “De juiste vragen moeten gesteld worden. In de eerste plaats moeten we nagaan hoe het zover is kunnen komen. Hoe kan haat en desinformatie zo’n proporties aannemen en tot zo’n acties leiden?”, vraagt Pillen zich af. Hij wijst erop dat de online-haat welig tiert. “Ook de reacties van steun uit bepaalde hoek of het zich hullen in zwijgen over deze actie: het is veelzeggend”, stelt Pillen.

Maar ook omtrent Defensie moeten vragen gesteld worden. “Waarom was er geen betere opvolging van het feit dat de man op de OCAD-lijst stond? Op die lijst staan, je veiligheidsmachtiging verliezen, en toch het beheer van zware wapens doen. Hoe kan dat? Was er onvoldoende doorstroming van die informatie? Het onderzoek moet hierop antwoorden. Het OCAD én de procedures omtrent de noodzakelijke veiligheidsmachtigingen hebben gewerkt, wel, wat ging er dan mis bij Defensie?”, aldus het liberale Kamerlid.

De premier bevestigt dat de betrokkene sinds 17 februari op de OCAD-lijst stond. “De Nationale Veiligheidsraad heeft deze ochtend een analyse gemaakt. Defensie moet werk maken van interne procedures. Controles moeten aangescherpt worden. Het is onaanvaardbaar dat zo iemand een vrije toegang kan hebben tot wapens”, aldus de premier.

Personeelstekort

Pillen benadrukt ook dat we ook langetermijn lessen moeten trekken over het omgaan met personen die opgevolgd worden, over veiligheidsprocedures en over wapenbeheer. “Het is niet normaal dat je zomaar met antitankwapens kan wegwandelen. Het enorm personeelstekort bij Defensie is bekend. Ik kreeg signalen dat ook dit dossier hieraan gelinkt is. Deze regering ondernam actie en wil 10.000 nieuwe militairen rekruteren. Terecht. Maar het is prioritair dat de screening en opvolging van deze nieuwe militairen gegarandeerd wordt. De kwantiteit moet altijd ondergeschikt zijn aan de kwaliteit!”, zegt Pillen. “Op vlak van personeelsbeleid ga ik er alles aan doen om orde zaken te stellen”, stelt minister van Landsverdediging Dendonder.

Pillen benadrukt in zijn repliek dat we niet de fout mogen maken om àlle leden van Defensie in een slecht daglicht te plaatsen. “De man op de vlucht vertegenwoordigt Defensie niet. Die meer dan 26000 andere militairen doen dat wel. Zij die onze veiligheid garanderen ver én dicht van huis, zij die de natie bijstaan in de strijd tegen covid, zij die mensen redden op zee: dat is de ziel van Defensie!”, besluit hij.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder