Sla navigatie over

Pillen: “Defensie vervrouwelijkt: bijna de kaap van 10% vrouwen bereikt”

Pillen: “Defensie vervrouwelijkt: bijna de kaap van 10% vrouwen bereikt”

Bijna één op de tien militairen is een vrouw. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg bij Minister van Defensie Ludivine Dedonder. Hij peilde naar de evolutie van het aantal dames de laatste 5 jaar. 

Pillen: “Op 5 jaar tijd stellen we nominaal een zeer kleine stijging van het aantal vrouwelijke militairen vast: er kwamen 104 dames bij. Procentueel is er een grotere toename: de kaap van de 10% dames bij Defensie wordt net nog niet gehaald.” De uitleg hiervoor is dat er door de pensioenuitstroom sinds 2017 vierduizend mannelijke militairen minder zijn terwijl in die periode nominaal het aantal vrouwelijke militairen wel licht toegenomen is. Het is te verwachten dat deze tendens zich de eerstkomende jaren nog zal verderzetten.

De Medische component is al jaren de component met de meeste dames: op amper enkele jaren tijd is men daar van bijna 1 op 4 naar bijna 1 op 3 geëvolueerd. De Landcomponent hinkt achterop.

Defensie toont zich ook als een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen in burgerfuncties: zo is bijna de helft van de burgers die aan de slag zijn bij Defensie een vrouw. “De Minister wil de komende jaren het aantal burgerfuncties bij Defensie drastisch optrekken. Ik steun die doelstelling volmondig. De verwachting is dus dat de vervrouwelijking zich ook langs deze weg verder zal zetten”, voorspelt Pillen.

Pillen verwelkomt de recente acties van Defensie tegen seksuele intimidatie. Het statement van admiraal Hofman, die de situatie als “ernstig maar niet hopeloos” omschreef, was daarbij duidelijk. (nvdr: https://www.standaard.be/cnt/dmf20210318_98029960)

“Defensie zal nog een tijdje een mannenbastion blijven, maar iedereen moet welkom zijn bij Defensie. Defensie is een gezagsdepartement met een belangrijke maatschappelijke rol, het is eveneens een sociale ladder waarop iedereen op basis van merites carrière kan maken. Gelijke kansen zijn essentieel. Al van bij de rekrutering moet men aandacht hebben voor deze uitdagingen”, stelt Pillen tot slot.

Tabel 1 :     Aantal vrouwelijke militairen per component in 2017

Composantes

Componenten

Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

% Femmes

%Vrouwen

Air – Lucht 400 5.452 5.852 6,84
Terre – Land 407 9.933 10.340 3,94
Medical – Medisch 323 1.081 1.404 23,01
Marine – Marine 143 1.204 1.347 10,62
Non répartis – niet verdeeld 971 8.902 9.873 9,83
Total – Totaal 2.244 26.572 28.816 7,79

 

Tabel 2 :     Aantal burgervrouwen per component in 2017

Composantes

Componenten

Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

% Femmes

%Vrouwen

Air – Lucht 22 15 37 59,46
Terre – Land 43 42 85 50,59
Medical – Medisch 135 49 184 73,37
Marine – Marine 13 26 39 33,33
Non répartis – niet verdeeld 502 765 1.267 39,62
Total – Totaal 715 897 1.612 44,35

 

Tabel 3:     Aantal vrouwelijke militairen per component in 2021

Composantes

Componenten

Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

% Femmes

%Vrouwen

Air – Lucht 405 4.495 4.900 8,27
Terre – Land 437 8.816 9.253 4,72
Medical – Medisch 399 945 1.344 29,69
Marine – Marine 152 1.150 1.302 11,67
Non répartis – niet verdeeld 955 7.108 8.063 11,84
Total – Totaal 2.348 22.514 24.862 9,44

 

Tabel 4 :     Aantal burgervrouwen per component in 2021

Composantes

Componenten

Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

% Femmes

%Vrouwen

Air – Lucht 17 11 28 60,71
Terre – Land 36 20 56 64,29
Medical – Medisch 128 50 178 71,91
Marine – Marine 12 17 29 41,38
Non répartis – niet verdeeld 512 737 1.249 40,99
Total – Totaal 705 835 1.540 45,78

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder