Sla navigatie over

Pillen: “Defensie voorbereiden op toekomst: veilig en modern!”

Vorige week zat minister van Defensie Ludivine Dedonder voor het eerst samen met haar collega’s van de NAVO. Hierbij bevestigde zij dat België op het groeipad blijft richting de 2%-NAVO-norm. “Het is zeer belangrijk en positief dat minister van Defensie Dedonder aanhaalt dat er slechts 0,89 procent zal worden bespaard in plaats van de 2 procent voor departementen andere dan veiligheid”, stelt Kamerlid Jasper Pillen

 Op de NAVO-top in Wales (2014) werd beslist dat NAVO-landen tegen 2024 minstens 2 procent van hun bbp aan Defensie zouden spenderen. België geraakt hier op dit moment niet aan. “Het is dus positief dat ons land verder op het groeipad blijft werken, ondanks de zware budgettaire impact van corona”, stelt Pillen. Daarnaast gaf minister Dedonder ook aan dat de 20%-norm van de NAVO, die bepaalt dat er minimum 20% van die Defensie-uitgaven gaat naar investeringen in nieuw militair materiaal, zal gerespecteerd worden. “Onze militairen verdienen het beste materiaal”, stelt Pillen.

Eerder deze week was er het nieuws dat een efficiëntie-oefening wordt verwacht van 0,89% op het personeel en de werking van Defensie. “Dat in plaats van de 2% besparing die normaal is voorzien in andere departementen. Het is ook belangrijk te melden dat er aan investeringen in materiaal niet wordt geraakt”, stelt Pillen. Daarnaast stipt Pillen aan dat het enorm belangrijk is om te investeren in een moderne en hedendaagse Krijgsmacht. “De evolutie naar die 2%-norm is een belangrijk signaal voor onze partners in de EU en binnen de NAVO. Daarnaast wil ik onze militairen, die nu in deze crisistijden ook ten dienste staan van de burgers, énorm hard bedanken. Een modern leger, uitgerust met de meeste moderne materialen: daar gaan we voor”, besluit Pillen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder