Sla navigatie over

Pillen: “Steunpakket voor horeca is historisch”

Afgelopen week keurde de regering het steunpakket voor de horecasector goed. Dat pakket moet zorgen voor ademruimte en een degelijke, werkbare en haalbare heropstart.

“We mogen zeggen dat er stérk werk is geleverd. De sector noemde het pakket ‘historisch’. We hebben altijd gezegd dat we de gezelligste sector van het land blijven ondersteunen: tijdelijke btw-verlaging naar 6%, vrijstelling vakantiegeld, een vermindering van de RSZ-bijdrage, flexibelere studentenjobs… Het is duidelijk: we laten de horeca niet in de steek!” stelt Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld).

De West-Vlaamse liberaal Jasper Pillen stelde Eerste Minister Alexander De Croo tijdens de plenaire vergadering een aantal vragen met het oog op het Overlegcomité. Dat Overlegcomité zal de modaliteiten vastleggen voor de aangekondigde heropening van de horecasector op 8 mei. “Wat er ook beslist wordt, duidelijkheid lijkt mij noodzakelijk. Zowel voor de horeca-ondernemers als voor de klanten: hou de regels voor heropening simpel! Ondernemers hebben nood aan duidelijkheid, niet aan extra administratieve lasten”, stelt Pillen.

Pillen stelt dat ‘de gezelligste sector van het land’ niet in de steek wordt gelaten door de regering. “Minister van Middenstand Clarinval en Eerste Minister De Croo leveren uitstekend werk en een enorme steun met dit plan,” stelt Pillen. Het plan bestaat onder meer uit een tijdelijke btw-verlaging naar 6%, de vrijstelling van het vakantiegeld, een vermindering van de RSZ-bijdrage en arbeidsflexibiliteit binnen de studententewerkstelling. Pillen: “Exact wat de sector nu nodig heeft.” Ook de verschillende horeca-federaties zijn enthousiast. Horeca Vlaanderen uitte hun tevredenheid via diverse kanalen: “Dit plan is historisch.” De premier stelt ook dat hij tevreden is dat de sector positief reageert op de maatregelen. “Het dubbel overbruggingsrecht blijft ook geldig voor de zaken die kunnen openen onder bepaalde voorwaarden. Die steun blijft gelden. Heropeningen gebeuren op basis van een protocol, dus de nodige steun blijft nodig”, benadrukte hij in de plenaire zitting.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder