Sla navigatie over

Pillen: “Wij trekken voluit de kaart van de horeca”

In zijn maidenspeech in het federaal parlement heeft Kamerlid Jasper Pillen er bij minister van Zelfstandigen Clarinval op aangedrongen passende maatregelen te nemen voor de horecasector. “Onze horeca is de gezelligste sector van het land. Daarnaast heeft de sector ook een belangrijke sociale rol, bijvoorbeeld voor studenten. De sector verdient alle steun tijdens deze coronacrisis”, zegt Kamerlid Pillen. Zijn vraag werd positief beantwoord: er komt een federaal Horecaplan.

Een negatieve evolutie in de coronacijfers verplicht ons om drastische maatregelen te nemen. De cafés moeten vroeger sluiten, er mogen minder mensen per tafel en de afstand tussen de tafels blijft nodig. De regering nam deze maatregelen op een kordate manier. “De gevolgen van deze maatregelen zijn natuurlijk gigantisch groot voor de gezelligste sector van het land”, haalt Pillen aan.

De horecasector is één van de meest getroffen sectoren tijdens deze coronacrisis. “Ik wil toch graag benadrukken dat het ook een sector is die zich met een ijzeren discipline aan de regels houdt”, zegt Pillen. Hij legt daarnaast ook de klemtoon op het sociale belang van de horecasector. “Elkaar een vastpakken, samen een pint drinken, samen dansen: dat missen we allemaal. Zeker ook de studenten die nog maar recent zijn gestart met hun academiejaar”, aldus Pillen.

Er werden al heel wat maatregelen genomen om de horeca-ondernemers te ondersteunen: een tijdelijke BTW-verlaging naar 6%, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, tijdelijke werkloosheid voor de werknemers, uitstel van RSZ-betalingen… “Deze maatregelen zijn van enorm belang voor de sector”, zegt Pillen.

Zuurstof

In zijn vraag aan de minister van Zelfstandigen polst het federaal Kamerlid naar de ambities van de minister om op korte termijn zuurstof aan de sector te geven.  Minister Clarinval heeft op deze vraag positief geantwoord. “Ik ben tevreden dat de minister samen heeft gezeten met de sector en ook werk zal maken een federaal Horecaplan 2021 om tegemoet te komen aan de noden van die ondernemers”, besluit Pillen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder