Sla navigatie over

Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Schoonmaaksector: meer transparantie en eenvoudiger wetgeving

Met een pakket aan 15 maatregelen willen de sociale partners, de inspectiediensten en de regering de sociale fraude in de schoonmaaksector aanpakken. De meest in het oog springende maatregel is het invoeren van een aanwezigheidsregistratie op maat van de schoonmaaksector. “Opvallend is dat de sociale partners  overeengekomen zijn dat  schoonmakers zich ’s morgens bij aankomst en ’s avonds bij vertrek moeten registreren. Tegelijk zal het bijhouden van uurroosters voortaan elektronisch kunnen en zullen ook andere administratieve verplichtingen teruggeschroefd worden. Deze aanpassingen zullen de inspectiediensten extra instrumenten in handen geven om het zwartwerk en de inbreuken in de sector tegen te gaan", aldus De Backer. 

De schoonmaaksector is een belangrijk economische sector in ons land met maar liefst 43.000 werknemers, goed voor een bruto-loonmassa van 600 miljoen euro. Maar het is ook een sector die het niet makkelijk heeft door oneerlijke concurrentie. Bovendien gebeurt er niet alles volgens de regels: niet alleen is er veel zwartwerk, er is ook de opkomst van steeds meer buitenlandse arbeidskrachten die soms aan dumpinglonen in ons land tewerkgesteld worden. De gevolgen zijn navenant: de overheid verliest inkomsten, door oneerlijke concurrentie gaan bedrijven failliet en de werknemers en zelfstandigen bouwen niet voldoende rechten op. Daarom is er begin dit jaar, op vraag van de sociale partners zelf, een overleg opgestart met vakbonden, werkgevers, inspectiediensten en regering. Het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Schoonmaaksector bevat 15 maatregelen: 11 op nationaal niveau, 1 op Beneluxniveau en 3 op Europees niveau. 

Philippe De Backer: “Het sociaal overleg per sector werkt. Daarom voeren we maatregelen in, op maat van elke sector, met oog voor voldoende eenvoud tussen de sectoren. Voor de schoonmaaksector leggen we nadruk op meer transparantie, administratieve vereenvoudiging en digitalisering.De belangrijkste maatregel op  nationaal niveau is het invoeren van een aanwezigheidsregistratie. Via een eenvoudig stickersysteem zullen schoonmakers zich ’s morgens en ’s avonds moeten registreren. Op die manier worden de controlemogelijkheden verhoogd op zwartwerk, cumul met tijdelijke werkloosheid, schijnzelfstandigheid, enz. Begin 2017 wordt een proefproject opgestart. Midden 2017 komt er een evaluatie en vanaf 2018 zou dit overal moeten gelden. Daarnaast stimuleren we ook de digitalisering en vereenvoudiging van de sector: het bijhouden van uurroosters en arbeidsreglementen zal voortaan elektronisch kunnen. Vooral voor de deeltijdse arbeid betekent dit een vermindering van de administratieve rompslomp en kan het aantal inbreuken door administratieve fouten fors teruggedrongen worden. Zo treden we preventief op en kunnen werkgevers zich eenvoudiger in regel stellen met de sociale wetgeving. ” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder