Sla navigatie over

Presentiegelden stem- en telbureaus verdubbeld bij de volgende lokale verkiezingen

De presentiegelden voor wie zetelt in een stem-of telbureau tijdens de lokale en provinciale verkiezingen worden verdubbeld. Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur zullen de burgers die worden opgeroepen om de stem- en telbureaus voor lokale en provinciale verkiezingen in goede banen te leiden voortaan een hogere vergoeding van €50 ontvangen. Vlaams minister Somers: “Hiermee willen we mensen die hun burgerplicht vervullen billijk vergoeden”. 

 

Bij elke verkiezing  worden burgers aangewezen voor het in goede banen leiden van de verschillende stem-en telbureaus. Burgers moeten verplicht ingaan op de oproep en nemen de rol van  bijzitter, secretaris of voorzitter van een stem-of telbureau in. Voor het opnemen van hun burgerplicht worden burgers vergoed aan de hand van presentiegelden.  

 

45% van de stembureaus werken met papieren stembiljetten en 55% is digitaal. De vergoeding voor wie bijzit bij de papieren stembureaus bedroeg voor de lokale en provinciale verkiezingen €19, voor de digitale stembureaus €27. Op initiatief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, worden deze bedragen gelijkgetrokken naar €50. “We vragen een inspanning van de burger op de hoogdag van de democratie, het is maar normaal dat er een degelijke vergoeding tegenover staat”, aldus Somers.

  

Tijdens de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 waren er ongeveer 33.000 bijzitters. Recent besloot Somers voor de lokale en provinciale verkiezingen dat wie tweemaal bijzitter is bij de verkiezingen een vrijstelling kan aanvragen voor een derde keer. Voor Europese, federale en regionale verkiezingen werd deze beslissing eerder ook genomen. “Met deze aanpassing tonen we begrip voor mensen die al meermaals hun burgerplicht hebben vervuld”, zegt Somers. “Wie meer dan twee keer wordt opgeroepen en wil zetelen, kan dat nog. Maar voor wie dit voldoende is geweest, willen we als overheid billijk zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder