Sla navigatie over

“Preventie en structurele oplossingen nodig voor ‘high risk’-jongeren”

Volgens een intern rapport van de jeugd­psychiaters in de jeugdinstelling van Everberg, is een groep van jongeren erg gevaarlijk en resistent voor elke hulp. Voor deze ‘high risk-groep’ ontbreken structurele verblijfsmogelijkheden, eens ze Everberg verlaten. “Het is duidelijk dat een aantal jongeren in gemeenschapsinstellingen psychiatrisch uitbehandeld zijn, maar niet kunnen terugkeren naar de maatschappij omdat zij te gevaarlijk zijn,” zeggen Vlaamse Volksvertegenwoordigers Martine Taelman en Freya Saeys. Open Vld benadrukt het belang van vroegdetectie en preventie, maar wil voor deze hardnekkige groep zeker spreken over een aparte opvang voor zover deze wetenschappelijk onderbouwd is.

Vandaag raakte bekend dat een groep van jongeren in Erverberg erg gevaarlijk is en resistent blijkt voor elke hulp. Het gaat gelukkig slechts over een zeer klein aantal, echt een uitzonderlijke groep van jongeren, aldus betrokken psychiaters.

Sommige pleiten voor een aparte instelling om de maatschappij tegen hen te beschermen. Open Vld benadrukt in de eerste plaats het belang van vroegdetectie en preventie. Martine Taelman: “Als Open Vld blijven we pleiten voor het sterk inzetten op preventie, vroegdetectie en snelle interventie. 75% van alle psychische problemen ontstaat voor het 25ste levensjaar en bijna 50% van de psychische stoornissen bij volwassenen is ontstaan voor de leeftijd van 14 jaar. De Vlaamse overheid is zich daarvan bewust. In 2017 is 600.000 euro extra uitgetrokken voor vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en risico’s op psychiatrische zorg of nood. De “Gids naar nieuwe Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren” die tot stand kwam door een akkoord tussen federaal minister Maggie De Block en de gemeenschapsministers biedt zeker een goed kader.”

Psychische  en andere hulp binnen instellingen opvoeren

In gemeenschapsvoorzieningen zijn bovendien -doorgaans onafhankelijke- teams van kinder- en jeugdpsychiaters aan het werk die jeugdpsychiatrische ondersteuning geven aan jongeren. De samenwerking tussen deze teams en de gemeenschapsinstelling verloopt doorgaans erg positief en het beroepsgeheim -belangrijk voor de jongere- wordt maximaal gevrijwaard.

Freya Saeys : “Als Open Vld pleiten we voor meer middelen voor die ‘outreach’. Zij bieden heel wat extra know how aan de gemeenschapsinstellingen over ernstige psychiatrische stoornissen. We moeten jongeren met psychische problemen in gemeenschapsinstellingen maximaal psychische en psychiatrische hulp bieden. Maar we zijn niet blind voor de vaststellingen van de KULeuven dat er jongeren zijn die uitbehandeld zijn in de gemeenschapsinstellingen. Gelijkaardige studies als waar naar verwezen wordt zijn in de commissie Welzijn al verschillende malen aan bod gekomen. Het is een groep van jongeren waar vroegdetectie en interventie geen oplossing kan bieden of jongeren die komen van elders, geconfronteerd werden met vreselijke dingen en die toen buiten ons bereik waren.”

Martine Taelman: “Tenslotte zouden we graag zien dat er meer bekwaamheid komt in risico-inschatting. Gemeenschapsinstellingen zijn er weliswaar mee bezig, maar het is dringend. Verder zijn er al goede voorbeelden van individuele trajecten voor deze uitzonderlijk moeilijke jongeren die resultaten opleveren, zowel qua zorg als qua veiligheid. Daar zijn echter te weinig plaatsen voor. Hierop extra inzetten, is een haalbare piste om de eerste noden te lenigen. Ik herhaal ook nog eens dat het zeer belangrijk is om voor deze kwetsbare jongeren extra aandacht te besteden aan hun overgang naar volwassenheid en hen niet al te onvoorbereid de volwassen wereld in te sturen op hun 18e verjaardag. Die overgang is te bruusk.”

Wetenschappelijk onderbouwd

Open Vld ondersteunt daarom ook zeker de nood om die jongeren op te vangen in settings –zowel binnen als buiten de gemeenschapsinstellingen – die de maatschappij beschermt tegen deze minderjarigen, maar waar deze minderjarigen toch ook verder begeleiding krijgen. “Hoe de verhouding tussen jeugdhulp en jeugdpsychiaters moet zijn, daarover willen we zeker in discussie gaan en we ondersteunen zondermeer een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Indien de huidige methodieken falen, is het onze plicht kansen te geven aan andere methodieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn,” zeggen Taelman en Saeys.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder