Sla navigatie over

Principiële argumenten tegen stemrecht op 16 zijn zwaktebod

Het Vlaams Parlement buigt zich al een tijdje over de vraag of jongeren al vanaf zestien stemrecht zouden moeten krijgen bij de lokale verkiezingen. De Vlaamse Jeugdraad is al langer vragende partij en enkele weken geleden kwamen ook de jongerenvoorzitters van de partijen pleiten voor dat stemrecht vanaf 16 jaar. Enkel Vlaams Belang Jongeren en Jong N-VA lagen toen dwars.

Vandaag lichtte Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen zijn advies toe in de commissie Binnenlands Bestuur. Ook hij is voorstander van stemrecht op 16 jaar. Volgens hem tonen verschillende onderzoeken aan dat een verlaging van het stemrecht de politieke betrokkenheid van jongeren vergroot.

Tijdens het debat dat daarop volgde, trok Open Vld-fractieleider Bart Somers fel van leer tegen de principiële argumenten die door de tegenstanders, met name N-VA en Jong-N-VA, in stelling worden gebracht.

Een eerste principieel bezwaar is het feit dat de jongeren zelf geen vragende partij zouden zijn van stemrecht op zestien. "Als je kijkt naar de geschiedenis van de politieke en mensenrechten is dat een redenering die geen stand houdt. Het is niet omdat een meerderheid een bepaald recht niet vraagt, dat je dat recht moet ontzeggen", aldus Somers. Hij illustreerde dat met een voorbeeld. "Het is niet omdat de meerderheid van de holebi’s zou zeggen dat een holebi-huwelijk voor hen niet hoeft, dat we hen dat recht niet moeten toezeggen. Rechten worden niet toegewezen op basis van het feit of men goesting heeft of niet".

Een tweede principieel bezwaar is dat gezegd wordt dat jongeren niet klaar of niet matuur genoeg zouden zijn om te stemmen op 16. "Maar er zijn ook jongeren die op 18 of 19 jaar en zelfs mensen van 53 jaar van wie je kan zeggen dat ze niet matuur genoeg zijn om te stemmen", aldus Somers. Volgens hem getuigt dat argument van een "pessimistische kijk" op de jeugd.

Beide principiële bezwaren houden daarom volgens Somers geen stand en zijn eigenlijk een zwaktebod. Dat neemt niet weg dat er technische en/of juridische bezwaren kunnen zijn. "Maar de discussie over die technische argumenten volgt voor mij na de discussie over de principiële argumenten", aldus Somers.

Bron: Belga

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder