Sla navigatie over

Private kinderopvang beter ondersteunen

Kind en Gezin maakte onlangs een positieve balans op van het nieuwe decreet kinderopvang dat twee jaar geleden in werking trad. Er zijn bijna 2.000 extra opvangplaatse gecreëerd, meer ouders betalen een bijdrage die afhangt van hun inkomen en de kwaliteit is verbeterd. “Een positieve balans,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys.

Toch is niet al goud wat blinkt. “Tegenover de 2.000 nieuwe plaatsen staan ook heel veel stoppers: In 2015 gingen 3.240 plaatsen in de gezinsopvang verloren en 1.065 in de groepsopvang.” Een belangrijke vaststelling is dat vier vijfde van de stoppers in de groepsopvang private initiatiefnemers zijn. “En dat moet ons zorgen baren, want het zijn vooral die private initiatiefnemers die zorgden voor de extra plaatsen. De vraag is daarom in welke mate de nieuwe plaatsen duurzaam zijn?”

Twee grote oorzaken

Er zijn twee grote oorzaken voor de stopzetting van vele private initiatieven: de financiële leefbaarheid en de administratieve overlast. “Vele private initiatiefnemers komen in financiële problemen en kampen met een hoge werkdruk door een overdreven administratieve rompslomp.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder