Sla navigatie over

Project “Vaderkracht” doorbreekt de stereotype vaderrol

De zorg voor kinderen wordt nog te vaak gezien als een vrouwenzaak, terwijl het gezinsinkomen traditioneel als de verantwoordelijkheid van de vader wordt gezien. We hebben al een enorme weg afgelegd, maar al te vaak blijken deze stereotype rollen nog steeds enorm hardnekkig te zijn. Dat geldt in het bijzonder bij kwetsbare gezinnen. Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers, ondersteunde daarom verschillende projecten om gedeeld en betrokken ouderschap te stimuleren. Tijdens het slotmoment van het project Vaderkracht, ging Vlaams minister Somers in gesprek met vaders met een migratieachtergrond over het opnemen van hun vaderrol en het doorbreken van culturele verwachtingen.

Onbewust koppelen we nog al te gemakkelijk bepaalde rollen, maar ook eigenschappen en talenten aan man dan wel vrouw zijn. De zorg en het opvoeden van de kinderen is dan een vrouwenzaak terwijl de man wordt afgerekend op het binnenbrengen van een loon. Deze stereotypen blijken bovendien hardnekkiger te zijn dan vaak gedacht.

Anno 2022 spendeert een vrouw gemiddeld 1.5 uur meer aan de zorg voor de kinderen en 6 uur meer aan huishoudelijke taken dan de man.  En ondanks dat de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt is toegenomen, werken vrouwen beduidend vaker deeltijds dan mannen. In 2021 waren 40% van de werkende vrouwen deeltijds aan de slag tegenover 10% bij de mannen. Daarnaast zijn 80% van de alleenstaande ouders vrouwen.

Doorbreken van stereotypes

Om deze stereotype rolverdeling tussen ouders te doorbreken trok Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers daarom middelen uit om gedeeld en betrokken ouderschap in onze samenleving te stimuleren. Negen projecten verspreid over heel Vlaanderen werken samen met kwetsbare gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond om traditionele verwachtingen rond ouderschap te doorbreken.

Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers: “Gedeeld ouderschap is een win-win situatie voor het hele gezin. Er is een directe link tussen betrokken ouderschap en de preventie van kinderarmoede, familiaal geweld en jeugdcriminaliteit. Daarom is het van belang om de soms hardnekkige culturele verwachtingen te doorbreken van welke rol een moeder dan wel een vader moet opnemen. Actief vaderschap stimuleren komt ten goede aan de kinderen, aan de moeders, maar ook aan de vaders zelf.”

Vaderkracht is één van de negen projecten die werkt aan het doorbreken van de stereotype rolverdeling tussen ouders. Het project richt zich voornamelijk op vaders met migratieroots en moedigt hen aan om een meer betrokken rol in te nemen in de opvoeding van hun kinderen, waardoor ze de culturele rolverdeling tussen ouders doorbreken. Vandaag vond het slotmoment van het project Vaderkracht plaats, waar de vaders samen met hun gezin terugblikken op het project en vervolgens ook in gesprek gingen met Vlaams minister Bart Somer en Antwerpse Schepen Karim Bachar.

Koen De Mesmaeker, Internationaal Comité vzw: “Gelijke kansen is een verantwoordelijkheid van iedereen: lokale en hogere overheden. Dankzij de steun van de minister van gelijke kansen kon het Internationaal Comité vaders met verschillende achtergronden samen brengen. We, en zij zelf ook, ontdekten de kracht en het belang van vaders in het gezin. Ouderschap kreeg zo voor vaders, moeders en kinderen een nieuwe betekenis.”

Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers: “Vaak zien we toch nog een traditionele rolverdeling tussen ouders waarin de moeders de opvoeding van de kinderen voornamelijk op zich nemen. Deze stereotypen zijn beperkend. De meeste vaders willen betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Projecten zoals Vaderkracht geven hen een netwerk en leren hen de vaardigheden om deze culturele verwachtingen te doorbreken.”

Antwerps schepen voor Gelijke Kansen, Karim Bachar: “Dit waardevolle project versterkt vaders in hun cruciale rol bij de opvoeding. Vaders, elk met een uniek verhaal en een verschillende culturele achtergrond, komen samen. Ze leren van elkaar en wisselen ervaringen en inzichten uit. Via Vaderkracht krijgen ze de tools in handen om hun positie als betrokken vader op te nemen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder