Sla navigatie over

Provinciebesturen Limburg en West-Vlaanderen injecteren 2 miljoen in hun provincie

Vakantie in eigen land is meer dan ooit aan de orde. Nu we stilletjesaan terug aan vakantie denken, kan Vlaanderen een ideaal alternatief zijn voor een buitenlandse reis. De liberale gedeputeerden voor Toerisme in Limburg Igor Philtjens en in West-Vlaanderen Sabien Lahaye-Battheu trekken elk 2 miljoen euro uit om de heropstart van het toerisme in hun provincie te ondersteunen. Door de coronacrisis zit de hele vrijetijdseconomie sinds 14 maart volledig op slot. Heel wat logies en horecazaken hebben de voorbije negen weken nul euro omzet gehaald.

De deputatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de raad van bestuur van Westtoer hebben een ontwerpvoorstel over relancesteun goedgekeurd voor logiesondernemingen, private musea en attracties in hun provincie. De steun komt er in de eerste plaats voor familiale hotels, B&B’s, vakantiewoningen, kampeerbedrijven en jeugd- en groepsverblijven. Belangrijke voorwaarde is dat het om kmo’s gaat of dat de ondernemingen een vzw-structuur hebben.

West-Vlaams gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: “De toeristische sector maakt de zwaarste crisis ooit door. Als provincie willen we klaarstaan om de heropstart van het toerisme te ondersteunen. We hopen dat dit kan vanaf 8 juni. We trekken voor de relancesteun een bedrag van 2 miljoen euro uit. Naast het logies willen we private toeristische attracties en musea een duwtje in de rug geven. Het gaat hier vaak om kleine en weinig kapitaalkrachtige vzw’s. Bij de heropleving van het toerisme geven we extra aandacht aan het ‘beleefbaar’ toeristisch aanbod: toeristen die in West-Vlaanderen verblijven, moeten iets kunnen beleven en bezoeken. Tot slot krijgen ook toeristische infopunten een beperkte steun om hun onthaal- en informatiefunctie te blijven vervullen.”

De steun dient vooral om op korte termijn de veiligheid en de social distancing van bezoekers en werknemers te garanderen. Op middellange termijn om de ondernemingen op een structurele en innovatieve manier meer coronaproof te maken. Denk aan aanpassingen aan gemeenschappelijke ruimtes of het opzetten van virtuele toepassingen. Maar de middelen kunnen ook worden gebruikt om communicatiecampagnes te financieren over de heropstart van de toeristische sector in West-Vlaanderen.

De steunmaatregelen worden aan de provincieraad van 28 mei voorgelegd. De eerste dossieraanvragen worden verwacht op 15 juni. Een tweede indieningsdatum is voorzien op 15 september.

Ook het Limburgse provinciebestuur doet met gedeputeerde Igor Philtjens een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro in de Limburgse logiessector. Samen met Toerisme Limburg, het provinciebestuur en de toeristische partners komen ze met een all-in relanceplan om de liquiditeitspositie van de logiessector te versterken.

“Volgende maand krijgen de Limburgse logies een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro. Met dat budget worden 40.000 bedden – nagenoeg de volledige Limburgse overnachtingscapaciteit – voor één nacht opgekocht. Hiermee kunnen die ondernemers de kosten van de heropening financieren en wordt een hefboom op de cashpositie van de sector gecreëerd”, zegt Philtjens.

De aangekochte overnachtingen worden strategisch in voorraad gehouden. Tijdens de Limburgweek in september worden ze weer ingezet. Philtjens: “De bedoeling is dan te werken met stimulerende boekingskortingen. ‘1 nacht boeken + 1 nacht extra’, die promotie zullen we specifiek naar de Limburgers richten, zodat ze het fantastische culinaire en recreatieve aanbod in de eigen provincie kunnen ontdekken. Zo wordt onze investering een crowdfunding voor en door Limburgers.”

De verdubbeling van de 40.000 gekochte overnachtingen zorgt voor een tweede hefboom: 2 miljoen euro overheidsgeld zet zich om in 4,3 miljoen euro omzet voor de logies. “Met de bestedingen buiten de logies creëren we een derde hefboom: de 80.000 overnachtingen zullen 2,2 miljoen euro bijkomende omzet genereren in horeca, handel en dagattracties’, zegt Philtjens. “In totaal zal de kapitaalinjectie van 2 miljoen euro dus goed zijn voor een omzet van 6,5 miljoen euro in de vrijetijdseconomie.”

De zuurstoffinanciering wordt voorgelegd aan de provincieraad van 27 mei. Vanaf dan kunnen aanvragen worden ingediend.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder