Sla navigatie over

Psychische begeleiding van zwangere vrouwen krijgt vorm

Vlaanderen breidt de screening naar psychische problemen tijdens en na de zwangerschap uit. “Elke vrouw in Vlaanderen zal tijdens de zwangerschap worden bevraagd naar haar gebruik van alcohol en middelen en tijdens en na de zwangerschap gescreend op angst en depressieve klachten,” zegt Freya Saeys, die onlangs nog een conferentie organiseerde over deze problematiek in het Vlaams Parlement. De regering komt daarmee ook tegemoet aan haar resolutie van 2015.

Wereldwijd zou 10 procent van de zwangere vrouwen en 13 procent van de vrouwen na de bevalling een mentale stoornis doormaken, meestal een depressie. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO benadrukt hierbij het belang van preventie, detectie en behandeling van mentale problemen bij zwangere en pas bevallen vrouwen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys dringt al jaren aan op een betere begeleiding van zwangere vrouwen. In 2015 diende ze een voorstel van resolutie in betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie. Daarin stond onder meer het voorstel om via een screeningsinstrument tijdens en na de zwangerschap de perinatale depressie tijdig te detecteren. Op 22 juni 2018 organiseerde Freya Saeys ook een Conferentie perinatale geestelijke gezondheidszorg, waar meer dan 180 experten uit allerlei sectoren deelnamen. Saeys reageert dan ook tevreden. “Onze voorstellen worden nu omgezet in de praktijk. Dat is goed nieuws voor de vele zwanger vrouwen die tijdens of na hun zwangerschap te kampen hebben met psychische problemen.”

Voortaan zal elke vrouw in Vlaanderen tijdens de zwangerschap gevraagd worden naar het gebruik van alcohol en middelen. Tijdens en na de zwangerschap wordt ze gescreend op angst en depressieve klachten door professionelen zoals huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen en Kind en Gezin. Zo nodig wordt ze klinisch opgevolgd. Daarnaast werd ook besliste een expertisenetwerk op te richten, dat zich op de perinatale zorg toelegt. Zo wil men de partners in de sector van de geestelijke gezondheidszorg op één lijn krijgen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder