Sla navigatie over

Raad van Europa steunt initiatief Rik Daems om recht op gezonde leefomgeving in verdrag te verankeren

Vandaag werden zeven rapporten door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) goedgekeurd die een paradigmaverschuiving in het internationale en nationale recht inhouden, evenals in het overheidsbeleid, om ervoor te zorgen dat een gezond milieu wordt erkend als een fundamenteel mensenrecht.

De parlementaire vergadering brengt de leden van de 47 staten van de Raad van Europa vier keer per jaar samen. De Raad van Europa, die in Straatsburg is gevestigd, ziet toe op de mensenrechten in zijn lidstaten.

Nu wereldleiders volgende maand in Glasgow samenkomen, is het duidelijk dat de wereld wordt geconfronteerd met een groeiende klimaatnoodsituatie, met dramatische gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de mens“, aldus PACE-voorzitter Rik Daems, die van deze kwestie de belangrijkste prioriteit van zijn voorzitterschap heeft gemaakt. “Een gezond milieu is essentieel voor ons allemaal, maar het moet een werkelijk afdwingbaar recht worden als we de enorme veranderingen willen doorvoeren die onze planeet de komende jaren nodig heeft.”.

De belangrijkste eis van de Assemblee is dat een nieuw recht op “een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving” wordt toegevoegd als protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waardoor het afdwingbaar wordt in nationale rechtbanken over het hele continent en in het Hof van Straatsburg. Het uitvoerend orgaan van de Raad van Europa, het Comité van Ministers, zal hiertoe het initiatief nemen, aldus Daems.

Deze aanbeveling staat in het rapport waarvan de Belgische vertegenwoordiger Simon Moutquin (Ecolo) rapporteur is.

Andere rapporten betreffen het bestrijden van ongelijkheden in het recht op een veilige, gezonde en schone omgeving, de invloed van het klimaat op migratie en het ‘vergroenen’ van onderzoeksbeleid.

Een high level panel, voorgezeten door Rik Daems, heeft tijdens de plenaire vergadering de eis bekrachtigd om het recht op een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving door te voeren.

Hierbij werd ook een hashtag-campagne gelanceerd om dringende actie te ondernemen om dit nieuwe mensenrecht te daadwerkelijk te creëren.

Het panel bestaat uit :

– de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres;

– de President van Hongarije, János Áder;

– Tim Eicke, rechter, Europees Hof voor de Rechten van de Mens;

– Anuna de Wever Van der Heyden, klimaat- en mensenrechtenactivist;

– João Pedro Matos Fernandes, minister van Milieu en Klimaatactie, Portugal;

– Marija Pejčinović Burić, secretaris-generaal van de Raad van Europa

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder