Sla navigatie over

Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft kampen met achterstand

Vroeger kon men na de beslissing van de Bestendige Deputatie over een vergunning in beroep gaan bij de minister, die dan binnen de 90 dagen definitief besliste over het al of niet toekennen van een vergunning. Sinds 1 september 2009 is de Raad voor Vergunningsbetwistingen hiervoor bevoegd. Er kan beroep aangetekend worden tegen vergunningsbeslissingen, zowel betreffende het afleveren als het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

Grote achterstand bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

De nieuwe Raad kampte van bij haar aanvang met problemen. “En nog steeds blijkt dat er dossier die tijdens de eerste jaren werden ingediend, nog steeds niet zijn afgehandeld”, zegt Lydia Peeters, die de cijfers opvroeg bij de minister-president. Uit het antwoord blijkt dat er nog steeds 20 dossiers zijn uit het eerste werkjaar (2009-2010) die niet zijn afgewerkt. Ook uit het tweede werkjaar zijn er nog steeds 88 onafgewerkt. “Hoewel sommige dossiers omwille van decretale procedures zich nog in een bepaalde fase van de administratieve termijn bevinden, is het toch schrijnend dat mensen zes jaar moeten wachten op een antwoord bij een vergunningsbetwisting”, benadrukt Peeters.

De Vlaams regering is zich bewust van het probleem en nam alvast enkele maatregelen om de achterstand weg te werken. Zo zijn vier extra bestuursrechters  benoemd, die prioritair zullen worden ingezet bij het behandelen van de nog hangende dossiers. Daarnaast zullen de procedureregels geëvalueerd worden en trekt de Vlaamse regering dir jaar ook extra budgettaire middelen uit voor de Raad. “Ik ben blij dat de regering mijn bezorgdheid deelt en initiatieven zal nemen. Het is belangrijk dat de Raad zijn decretale opdrachten efficiënt en kwaliteitsvol kan uitoefenen en dat nieuwe dossiers versneld kunnen aangepakt worden”.

Rechtsplegingsvergoeding kan instroom beperken

Behalve het moeilijk wegwerken van de historische achterstand, blijkt ook een stijgende instroom van nieuwe beroepen. “Deze stijgende instroom verhindert niet alleen dat oude dossiers iet afgehandeld geraken, maar dreigt ook een nieuwe achterstand te creëren,” zegt Mercedes Van Volcem. Ze stelt daarom voor om een rechtsplegingsvergoeding in te voeren, zoals die ook bestaat bij de Raad van State. “Diegene die het proces verliest moet dan een vergoeding betalen aan de tegenpartij. Dat moet lichtzinnige beroepen tegengaan. Vandaag volstaat een postzegel om een beroep in te dienen en zo projecten jarenlang tegen te houden. Dat moet veranderen,” aldus Mercedes van Volcem.

Minister-President Bourgeois verklaarde in zijn antwoord op een vraag van Van Volcem ook voorstander te zijn van zo een rechtsplegingsvergoeding,  naar het voorbeeld van de Raad van State. Dezelfde basis- en minimum- en maximumbedragen zouden bovendien gehanteerd kunnen worden. “Het Grondwettelijk Hof oordeelde vorig jaar dat zo’n vergoeding niet ongrondwettig is, wat het voorstel alvast een sterke rechtsbasis geeft. Onze fractie zal dan ook binnenkort het voorstel concreet uitwerken”, besluit Van Volcem

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder