Sla navigatie over

Rapport Vautmans over nieuwe China-strategie wordt gestemd in Europees parlement

De Europese Unie moet z’n naïviteit t.a.v. China laten varen en werk maken van een meer assertieve China-strategie. De sterke economische groei, ambitieuze politieke agenda van de CCP en het steeds assertievere buitenlands beleid van China dwingen de EU daartoe. Dat concludeert Europees Parlementslid Hilde Vautmans in haar rapport omtrent een nieuwe EU-strategie t.a.v. China dat de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement vandaag zal aannemen. In haar rapport maant ze de EU Hoge Vertegenwoordiger en de Raad aan om een nieuwe strategie uit te werken gebaseerd op zes pijlers. Dialoog en samenwerking met China blijven belangrijk – de wereld is vandaag te geconnecteerd dat ontkoppelen geen optie is – maar tegelijkertijd moet de EU met een meer strategische bril naar China kijken wil de EU haar waarden en belangen veiligstellen, stelt Vautmans. De EU kan de opkomende draak enkel aan als het zich ontpopt tot een geopolitieke speler die strategisch onafhankelijk is.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, permanent China-rapporteur in het Europees Parlement en rapporteur van het rapport over een nieuwe EU-strategie t.a.v. China: “In het afgelopen jaar is China assertiever geworden in zijn buitenlands beleid en tegelijkertijd brutaler in zijn minachting voor de mensenrechten, de democratische beginselen en de verplichtingen die het land is aangegaan in het kader van bilaterale en multilaterale overeenkomsten. Het hardhandig optreden tegen de democratische beweging in Hongkong, de militaire provocaties in de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Taiwan en natuurlijk de flagrante mensenrechtenschendingen t.a.v. de Oeigoeren: dit zijn niet alleen zeer zorgwekkende zaken, maar ook aanwijzingen voor een diepgaandere verschuiving in het gedrag van China. In Europa tracht China verdeeldheid te zaaien en z’n invloed te verruimen via assertieve (virus)diplomatie, desinformatiecampagnes of diplomatieke initiatieven en industrieel beleid zoals de Nieuwe Zijderoute of het 16+1 forum met Centraal- en Oost-Europese landen. Het probeert z’n censuur en autoritaire model te exporteren door verkozen Europese volksvertegenwoordigers via sancties de mond te snoeren. En ook buiten Europa, met name in Afrika en de Balkan, draait de Chinese diplomatie op volle toeren”.

“De EU heeft China te lang louter als een handelspartner gezien en te weinig oog gehad voor de uitdagingen en risico’s die gepaard gaan met de opkomst van China. De EU moet z’n naïviteit t.a.v. China dan ook laten varen door werk te maken van een nieuwe strategie die verder gaat dan handelsconditionaliteit en die meer nadruk legt op het streven naar strategische onafhankelijkheid van Europa”, vervolgt Vautmans. “Handelsconditionaliteit blijft enorm belangrijk, vandaar dat het Europees Parlement de gesprekken rond het investeringsakkoord met China heeft opgeschort zolang China verkozen Europese volksvertegenwoordigers op de sanctielijst heeft staan en we de Commissie blijven aansporen om een invoerverbod in te stellen op producten gemaakt met dwangarbeid. Toch zal Europa meer uit z’n pijp moeten komen op andere gebieden wil het de Chinese assertiviteit tegengaan. Nauwere samenwerking met gelijkgezinde partners, het dichten van de digitale kloof met China, nieuw doorgedreven industriebeleid dat de afhankelijkheid van China in strategische sectoren vermindert, de ontwikkeling van regelgevingskaders die ethische innovatie stimuleren en de uitbouw van een echte geopolitieke Unie met geloofwaardige defensie zijn enkele onmiskenbare schakels van zo’n meer assertieve EU-strategie t.a.v. China”, besluit Hilde Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder