Sla navigatie over

Reactie Voorzitter Rutten na incident Luk Van Biesen in de kamer

Gwendolyn Rutten: “Ik sprak Luk Van Biesen donderdagavond onder vier ogen en vroeg hem om tekst en uitleg over het onaanvaardbare incident vandaag.

Luk Van Biesen erkent dat hij uitspraken heeft gedaan die haaks staan op de waarden van onze liberale partij. Hij beweert echter formeel mevrouw Kitir niet persoonlijk of racistisch aangevallen te hebben. Hij engageert zich om dit met haar persoonlijk uit te praten en goed te maken.

Wat er uiteindelijk precies wel is gezegd of bedoeld, is voor mij nog steeds niet duidelijk. Zijn uitleg beantwoordde niet aan wat men van een liberale volksvertegenwoordiger mag verwachten. Uitspraken over werknemers bij Caterpillar en een onbegrijpelijke associatie met Marokko of andere landen kunnen voor mij niet door de beugel. Dat heb ik de heer Van Biesen ook duidelijk gemaakt.

 

Het incident is niet gesloten, maar de lijn is duidelijk: onze volksvertegenwoordigers hebben een voorbeeldfunctie en horen onze liberale waarden altijd en overal uit te dragen. Voor volksvertegenwoordigers die dat niet erkennen is er in de liberale partij geen plaats.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder