Sla navigatie over

Reactie Open Vld betoging zorg

Vandaag betogen er werknemers uit de zorg tegen de hoge werkdruk. Open Vld heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin ze moeten werken. Er is de voorbije jaren immers veel gevraagd van de zorgsector. Daarnaast studeren er momenteel te weinig mensen af in de zorgberoepen, waardoor de werkdruk nog groter dreigt te worden.

Om de werkdruk te verlichten, pleit Open Vld ervoor dat de wet wordt aangepast zodat meer niet-medische taken door niet-medisch geschoolde medewerkers kan gebeuren. Op die manier kunnen verpleegkundigen meer tijd uittrekken voor op de medische taken. Daarnaast moet het voor een verpleegkundige ook mogelijk zijn om als verpleegkundige te flexi-jobben.

Kamerlid Tania De Jonge en experte sociale zaken: “Door niet-medische taken te laten uitvoeren door niet-medisch geschoolde medewerkers verlichten we het werk van verpleegkundigen. Dat kunnen we ook nog versterken door flexi-jobs verder uit te breiden. Het systeem van flexijobs is sinds begin dit jaar uitgebreid naar de zorgsector, maar enkel voor ondersteunende taken zoals onthaal of catering. We moeten ook voor meer handen aan het bed zorgen. Medisch geschoold personeel moet zich maximaal kunnen toeleggen op medische taken zodat ze kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid. Als zij willen flexi-jobben, moeten zij dat ook als medisch personeel kunnen doen.” 

Medewerkers die instromen in de zorg en willen doorgroeien, zouden de kans moeten krijgen ‘on the job’ het beroep van zorgkundige te leren. Enerzijds krijgen heel wat mensen op die manier een extra toegang tot de arbeidsmarkt. Anderzijds laat het toe dat er in verschillende stappen meer mensen instromen in de zorg die bovendien ook kunnen doorstromen. OCMW’s en de VDAB zouden volgens Open Vld dit kunnen aangrijpen om meer mensen naar de zorg te kunnen toeleiden. Dat kan door gericht te zoeken naar mensen met de juiste profielen en competenties. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijke quick wins. Sinds 1 januari moet elke sociale huurder zich inschrijven bij de VDAB. Alleen neemt de VDAB daar een zeer afwachtende houding aan in plaats van zelf af te stappen op grote sociale woonblokken. Het lijkt er daarnaast ook op dat de focus momenteel nog te veel ligt op het inschrijven, eerder dan op het daadwerkelijk activeren. 

Vlaams Parlementslid en expert werk Tom Ongena: “De VDAB moet de handen uit de mouwen steken om meer mensen naar de zorg toe te leiden. Dat zal niet lukken door achter een bureau te zitten wachten tot de mensen zich aanbieden. Dat moet gebeuren door zelf op zoek te gaan. Door meer niet-medische taken door niet-medisch geschoolde medewerkers te laten doen, kunnen we dat zoekgebied fel uitbreiden.”

Tot slot wil Open Vld dat ouderen in de toekomst zelf een zogenaamd persoonsvolgend budget krijgen om uit te geven aan hun zorgnoden. Zo ontstaat er meer ruimte voor verschillende soorten initiatieven, wat de keuzevrijheid van ouderen vergroot. Dit zou ook meer kleinschalige zorgvormen faciliteren, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige initiatieven vergelijkbaar met de Thomashuizen en de VillaVips in de sector voor personen met een handicap. De kleinschaligheid, de huiselijkheid en de meer hechte relatie tussen zorgverleners en bewoners kan ook de aantrekkelijkheid van het beroep ten goede komen.

Vlaams Parlementslid en expert zorg Freya Saeys: “We moeten zowel ouderen als zorgondernemers meer vrijheid geven om zorg te organiseren op een manier dat dit beter aansluit bij hun wensen en noden. Dat kan door ouderen zelf te laten kiezen aan welke zorgnood en zorgvorm ze hun budget willen uitgeven. Zo maken we andere en kleinere zorgvormen mogelijk die de menselijke maat voor zorgbehoevende en zorgverlener herstellen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder