Sla navigatie over

‘Recht om vergeten te worden’ voor ex-kankerpatiënten binnenkort een feit

Kamerleden Frank Wilrijcx en Nele Lijnen zijn verheugd dat ex-kankerpatiënten die al meer dan 10 jaar genezen zijn verklaard nu het recht hebben om ‘vergeten te worden’ bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde zonet in eerste lezing hun wetsvoorstel hierover goed.

Kom op Tegen Kanker heeft recent een enquête opgezet om na te gaan in hoeverre (ex-)kankerpatiënten problemen ervaren bij het afsluiten van allerhande verzekeringen. Daaruit blijkt dat zij vooral problemen ervaren om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

“Een schuldsaldoverzekering wordt vaak nog geweigerd of er wordt een verhoogde bijpremie aangerekend voor een schuldsaldoverzekering indien de kandidaat-verzekerde in het verleden slachtoffer werd van kanker maar ondertussen genezen is of indien hij of zij lijdt aan een chronische ziekte die volledig beheersbaar is”, zegt Frank Wilrycx.

Consumenten- en patiëntenverenigingen klagen dit al lang terecht aan. De regering heeft daarom gewerkt aan een regeling om hieraan tegemoet te komen. Na de val van de regering, werd dit voorstel opgenomen door de liberale Kamerleden en hun collega’s van andere partijen. De commissie Bedrijfsleven heeft dit voorstel nu goedgekeurd.

Nele Lijnen licht toe: “Voor kandidaat-verzekerden die in het verleden getroffen werden door een kankeraandoening waarvoor de behandeling al meer dan 10 jaar geleden succesvol beëindigd werd, en die een schuldsaldoverzekering willen afsluiten, wordt nu een ‘recht om vergeten te worden’ ingevoerd.” Deze kandidaat-verzekerden dienen hun medische antecedenten weliswaar mee te delen, maar de verzekeringsonderneming mag deze kankeraandoening niet meer in acht nemen bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand.  “We zijn erg verheugd dat ex-kankerpatiënten die al meer dan 10 jaar genezen zijn verklaard nu het recht hebben om ‘vergeten te worden’ bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering”, besluit Wilrycx.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder