Sla navigatie over

Recht om vergeten te worden: ook bij het aangaan van een verzekering gewaarborgd inkomen

 

In de Kamercommissie Economie is er een consensus tussen de meerderheidspartijen over een wetsvoorstel van Open Vld Kamerleden Robby De Caluwé en Kathleen Verhelst waarbij het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’ wordt uitgebreid naar de ‘verzekering gewaarborgd inkomen’. Een dergelijke verzekering vergoedt de vermindering of verlies van beroepsinkomen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. De Caluwé en Verhelst: “Met dit wetsvoorstel maken we het voor ex-kankerpatiënten en mensen met een chronisch aandoening die onder controle is, zoals diabetes type I bijvoorbeeld, eindelijk mogelijk om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Die discriminatie en onzekerheid werken we weg. De verzekeraar mag hen dan niet meer weigeren of een torenhoge bijpremie vragen zoals vandaag het geval is.” Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) vindt het een logische stap: “Te horen krijgen dat je kanker hebt is bijzonder hard. Dat je lang na je genezing deze verzekering niet kon krijgen, reet telkens die oude wonde opnieuw open. Terecht dat we dit aanpakken. ”

Het wetsvoorstel zal op 5 oktober in de Commissie gestemd worden.

Op 5 oktober wordt in de Kamercommissie Economie een wetsvoorstel van Kamerleden Robby De Caluwé (Open Vld) en Kathleen Verhelst (Open Vld) ter stemming gebracht dat het recht om vergeten bij een verzekering gewaarborgd inkomen mogelijk moet maken. België is daarmee het eerste land in de wereld die dat zou invoeren. Het recht om vergeten te worden werd mede onder impuls van Open Vld in ons land in 2019 reeds ingevoerd bij een schuldsaldoverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij de risicobeoordeling geen rekening mag houden met de medische aandoening van iemand die een verzekering wil afsluiten. Voor de invoering in 2019 konden verzekeraars bijvoorbeeld personen die getroffen werden door kanker weigeren om een schuldsaldoverzekering bij het aangaan van een woonlening af te sluiten. Dankzij dit recht mag na het verstrijken van een periode van tien jaar vanaf de datum waarop de behandeling succesvol werd beëindigd, de verzekeringsonderneming geen rekening meer houden met de medische gegevens bij de risicobeoordeling. In een koninklijk besluit (KB) werd datzelfde jaar voor een aantal kankeraandoeningen de termijn om vergeten te worden verkort naar 5 jaar en voor bepaalde huid-, borst- of baarmoederhalskankers geldt dit recht zelfs al na 1 jaar. Eveneens werd het recht om vergeten te worden ingevoerd voor een aantal chronische ziektes, zoals hiv, hepatitis C en mucoviscidose.

De Caluwé en Verhelst willen met hun nieuw wetsvoorstel op dezelfde wijze de discriminatie wegwerken bij de verzekering gewaarborgd inkomen: “Een schuldsaldoverzekering bij een woonlening of bij het aangaan van een professioneel krediet verzekert nabestaanden wanneer de verzekerde overlijdt. Een verzekering gewaarborgd inkomen verzekert de verzekerde zelf bij inkomstenverlies. In dat opzicht is het niet alleen juridisch belangrijk maar ook moreel en menselijk een belangrijk signaal om ook deze discriminatie weg te werken.” De uitbreiding van het recht om vergeten te worden mag volgens De Caluwé (Open Vld) niet beperkt blijven tot alleen ex-kankerpatiënten: “Er zijn ook heel wat chronische ziektes waar mensen perfect mee kunnen leven en waarbij het dus onaanvaardbaar om ze te discrimineren. Ik heb bij mijn eigen zus, die lijdt aan diabetes type 1, gezien wat voor problemen het afsluiten van een verzekering geeft bij de opstart van haar zelfstandige zaak. Zij werd door de verzekeringsmaatschappij gewoonweg geweigerd of moest een torenhoge bijpremie betalen. Onder meer voor deze medische aandoening is daar nochtans geen enkele reden voor: het is een ziekte die perfect te monitoren valt. Mensen zoals haar houden zich ook aan een gezonde levensstijl. Ironisch genoeg zijn veel van deze ‘patiënten’ gezonder dan mensen die niet ziek zijn”.

Eerder dit jaar trad al een gedragscode in werking, uitgaande van de verzekeringskoepel Assuralia. Deze bindende code schrijft voor dat aangesloten verzekeraars sinds 1 februari 2022 geen rekening meer mogen houden met een kankeraandoening wanneer een persoon een verzekering gewaarborgd inkomen wil sluiten. Kamerlid Verhelst: “Dit is het bewijs dat een aanpassing breed gedragen is. Met ons voorstel verankeren we de gedragscode van de belangrijkste koepel in de wet. Net omdat het zo belangrijk is. Niet alle verzekeringsmaatschappijen zijn immers lid van Assuralia. Bovendien willen we verder gaan. Het is aan de regering om in een apart koninklijk besluit de bijkomende ziektes op te lijsten die in aanmerking komen om vergeten te worden. Daarvoor is vorig jaar onze resolutie reeds goedgekeurd in de Kamer van volksvertegenwoordigers.”

Het engagement om ‘het recht om vergeten te worden’ te versterken is opgenomen in het federale regeerakkoord. 

Staatssecretaris  voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld): “Een kankerdiagnose mag je niet blijven achtervolgen de rest van je leven. Te horen krijgen dat je kanker hebt en er de strijd mee aangaan is bijzonder hard. Dat je lang na je genezing deze verzekering niet kon krijgen, was niet alleen onrechtvaardig, het reet telkens die oude wonde opnieuw open. Dat moest veranderen en dat gebeurt nu ook. Maar we moeten verder en breder gaan. Mensen met een chronische ziekte die onder controle is moeten meer rechten krijgen om zich te verzekeren. Daar maken we nu werk van.”

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zal in dat kader zo snel als mogelijk een lijst opstellen met de chronische ziektes die tevens in aanmerking zullen komen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder