Sla navigatie over

Regelluwe zones om te experimenteren rond energie

De Vlaamse regering zal regelluwe zones kunnen instellen waar geëxperimenteerd kan worden op vlak van energie. ‘Nieuwe technologieën en marktmodellen kunnen in regelluwe zones sneller getest worden, want men moet minder procedures doorlopen en vergunningen aanvragen. Zo geven we innovatie alle kansen’ zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

In de toekomst zal de Vlaamse Regering regelluwe zones kunnen instellen, waar volop geëxperimenteerd kan worden op vlak van energie. In dergelijke zones kan men testen uitvoeren zonder dat men voor alles een vergunning nodig heeft en zonder lange procedures te moeten doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan een proefproject voor het invoeren van een tendersysteem of voor het testen van nieuwe technieken om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Het decreet diverse bepalingen inzake energie dat die regelluwe zones toelaat, werd vandaag goedgekeurd in de commissie Energie in het Vlaams Parlement.

Projecten moeten concreet zijn en voldoende gedragen om in aanmerking te komen voor erkenning als regelluwe zone. De Vlaamse regering zal daarom de voorwaarden bepalen waaraan een project moet voldoen. Ze zal de erkenning ook kunnen schorsen of intrekken als bepaalde voorwaarden niet worden gerespecteerd, of wanneer blijkt dat het doel niet kan worden bereikt. Er wordt op regelmatige basis rapportering voorzien aan de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Met regelluwe zones geven we innovatie alle kansen. Nieuwe energietechnologieën en marktmodellen kunnen er sneller getest worden, want ze moeten minder procedures doorlopen en vergunningen aanvragen. Dit kan een vlotte energietransitie alleen maar bevorderen.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder