Sla navigatie over

Regering versterkt opnieuw pensioen van zelfstandigen

De liberale regering Michel maakte er een erezaak van om de pensioenen van de zelfstandigen te versterken. Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne: “Ondernemers hebben de laagste pensioenen van alle actieven. Daarom heeft de regering de minimumpensioenen van zelfstandigen opgetrokken met 151 euro per maand. Het minimumpensioen van een zelfstandige met een volledige carrière ligt nu even hoog als dat van een loontrekkende. Dat is niet meer dan rechtvaardig.”

Zelfstandigen konden al een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen opbouwen. Daarnaast konden zelfstandigen met een vennootschap, zoals een bvba, ook een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging afsluiten. “Maar zelfstandigen met een eenmanszaak en hun meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op een dergelijk extra appeltje voor de pensioendorst”, legt Van Quickenborne uit.

“Daarom besloot de regering om het mogelijk te maken voor zelfstandigen met zo’n eenmanszaak en dus zonder vennootschap om een eigen tweede pijlerpensioen op te bouwen. Zij zullen dit kunnen doen bovenop het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.”

De Kamer keurt vandaag deze nieuwe regeling goed.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder