Sla navigatie over

Regering investeert een miljard extra in defensie

 Regering investeert een miljard extra in defensie

België zal nog eens 1 miljard euro extra investeren in defensie. “De budgetten voor defensie zitten in een sterke opwaartse trend, we proberen te voldoen aan onze plichten”, zei premier Alexander De Croo tijdens een antwoord op een parlementaire vraag van Open Vld-ondervoorzitter en defensiespecialist Jasper Pillen.

NAVO-top

Premier Alexander De Croo kwam van een grote NAVO-top rechtstreeks naar het federale parlement. Defensiespecialist Jasper Pillen vroeg hem naar de stand van zaken in het budgettaire groeipad voor de Belgische defensie. “U besliste eerder al om het defensiebudget te verhogen naar 1,54% van het Bruto Binnenlands Product. En gisteren heeft u daar nog eens een miljard bijgedaan. Maar er is meer nodig. Alle lidstaten, op enkele na, hebben beloofd dat zij het defensiebudget nog drastischer zullen verhogen. Het is belangrijk dat we ons aan dat peloton vasthaken”.

Volgens premier De Croo zitten de defensie-uitgaven in België in een sterke opwaartse trend. “Drie maanden geleden beslisten we meer dan 10 miljard extra te investeren. Gisteren zegden we nog eens een miljard extra toe. Binnenkort, op de top van Madrid, moeten we bekijken of de NAVO nog meer van ons verwacht. Want, door de invasie in van Rusland in Europa is de rol van de NAVO defensiever geworden, en daardoor veranderen dus ook de verwachtingen van de NAVO”.

Verenigd, vastberaden en solidair

In ieder geval speelt België een grote en centrale rol, vindt Jasper Pillen. “Brussel is de diplomatieke hoofdstad van de wereld. Nog meer dan ooit is dat vandaag het geval: vandaag is er een NAVO-top, een EU-top én een G7. Eén woord staat centraal: eendracht. Als we één ding onthouden uit deze tragische episode, is het de daadkracht van Europa en de sterkte van de NAVO. Verenigd, vastberaden en solidair. Dat zijn we.”

Pillen ziet inderdaad ook dat daar bovenop grote stappen worden gezet. “Deze regering investeert meer dan ooit in defensie. Maar meer is nodig. Ook voor onze burgers. Investeren is nooit gratis. Maar investeren is als een verzekering in de toekomst. Wanneer het fout loopt, ben je blij dat je je rekeningen hebt betaald.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder