Sla navigatie over

Resolutie moet erkenning Palestina mogelijk maken

Belangrijk bij de bepaling van dat tijdstip is dat de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking worden gerespecteerd.

Het tijdstip van de erkenning is dus afhankelijk van de evolutie van vredesonderhandelingen tussen de beide partijen en tegelijkertijd een onderdeel van het proces. Het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied is daarbij één van de belangrijke elementen. 

Met deze resolutie wil de meerderheid weer zuurstof bieden aan de Israëlisch-Palestijnse dialoog. ‘Dit is een pragmatische resolutie en belangrijker: het is een resolutie die concreet bruikbaar is binnen een vredesproces’, aldus indiener Patrick Dewael. Het is voor de indieners ook essentieel dat de verschillende EU-lidstaten de geest van deze resolutie ondersteunen.

De erkenning kan een positieve invloed hebben op de relaties tussen Israël en Palestina, met het oog op een ‘alomvattend politiek onderhandelingsproces’. “De erkende grenzen blijven voor ons uiteraard die van 1967,” zegt Nele Lijnen. “Enkel wijzigingen na onderling overleg tussen Israël en Palestina, zullen aanvaard worden.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder