Sla navigatie over

Resultaten bevraging eindtermen ernstig nemen

Op vraag van het Vlaams Parlement werd een grootschalige bevraging gehouden onder duizenden Vlamingen over de eindtermen. De resultaten zijn bekend. “Het is belangrijk dat we deze nu ernstig nemen en meenemen in de nakende her hervorming van de eindtermen,” zegt Jo de Ro, Vlaams Volksvertegenwoordiger en namens Open Vld lid van de kerngroep eindtermen.

Vandaag werd het resultaat van een groot participatietraject inzake eindtermen aan het Vlaams parlement overhandigd. De Vlaamse scholierenkoepel en Levuur gingen namens het Vlaams parlement en de Vlaamse regering op zoek naar wat de Vlaming – jong en oud, actief in onderwijs of niet actief,…  – vindt dat een 18-jarige minimaal moet kennen en kunnen als hij/zij afstudeert van het secundair onderwijs. Iedereen die dat wou kon zijn stem laten horen. Het Vlaams parlement gaat met dit rapport nu verder aan de slag. Jo De Ro (lid van de kerngroep eindtermen van het Vlaams parlement namens Open Vld): “Deze nieuwe generatie parlementsleden vond het over de grenzen van meerderheid en oppositie belangrijk om niet alleen de eindtermenexperts te horen over de toekomstige eindtermen, daarom trommelden we letterlijk duizenden Vlamingen op om hun mening te geven. De resultaten kunnen nu meegenomen worden in de nakende hervorming van de eindtermen.”

Niet op platgetreden paden blijven

Dat de deelnemers aan het participatietraject niet op platgetreden paden willen blijven is wel duidelijk: “De top drie van de grote lijnen, handelt voornamelijk over het ontplooien van jonge mensen tot evenwichtige, gezonde en zelfbewuste burgers, die zichzelf kennen en goede keuzes kunnen maken. Ze moeten kunnen functioneren in een steeds diversere wereld en moeten daarvoor over de nodige sociale vaardigheden beschikken om respectvol met andere mensen om te kunnen gaan. Tenslotte willen de deelnemers dat de 18-jarigen op eigen benen kunnen staan: jongeren moeten dus over voldoende financiële en juridische kennis beschikken om als volwassen door het leven te gaan, ze moeten EHBO onder de knie hebben, ze moeten zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.”

“Het zijn stuk voor stuk ambities die tonen dat de deelnemers goed nagedacht hebben over waar het onderwijs onze jongeren moet op voorbereiden. Dit waren niet alleen jongeren die aan het woord kwamen, maar ook leerkrachten, directies, burgers met een mening, middenveldorganisaties,… .”

Resultaten omzetten in nieuwe decreet

“Het mag duidelijk zijn dat het Vlaams parlement een echte rol wil spelen in de vertaling van wat de bevolking als input gaf over de eindtermen.” gaat Jo De Ro verder. “Doorheen de jaren is het Vlaams parlement zich gaan neerleggen bij een rol in de marge. Samen met de collega’s van CD&V, Groen, N-VA en SP.a – dus over de grenzen van meerderheid en oppositie – gaan we nu de komende weken werken aan een decretaal initiatief om die vernieuwde rol wettelijk mogelijk te maken en input van de Vlamingen te vertalen in nieuwe eindtermen.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder