Sla navigatie over

Rik Daems en Herman De Croo verwelkomen UNESCO-topvrouw in Vlaams Parlement

Irena Bokova, directeur-generaal van de UNESCO, bracht vandaag een bezoek aan het Vlaams Parlement. Het bezoek kwam er op initiatief van Rik Daems, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. In zijn toespraak dankte Rik Daems Bokova voor haar komst naar het Vlaams Parlement. Met een knipoog verwees hij ook naar het feit dat Bokova getipt wordt als de mogelijke nieuwe secretaris-generaal van de VN: "the right men for the job... should be a woman," aldus Daems. Verder brak Daems een lans voor de parlementaire diplomatie.

Namens Open Vld hield Herman De Croo ook een toespraak. Daarin riep hij op om alles in het werk te stellen de mensen in de ontwikkelingslanden zelf, ter plekke, hoop, kans en echte toekomstmogelijkheden te geven.

Lees hierna de volledige toespraak van Herman De Croo:

Dames en Heren,

De Europese Unie zoals wij ze nu kennen werd geboren uit hoop en angst. Leidende figuren die de twee grote wereldoorlogen in een tijdspanne van 20 jaar zelf hadden beleefd wensten in dit oude continent de kiemen van nieuwe conflicten voorgoed uit te roeien. Met 6 landen waaronder een verdeeld en bezet Duitsland, en België als medestichtende natie werd getracht vrede, gelijkheid, voorspoed en democratie, gekoppeld aan de meest fundamentele mensenrechten te waarborgen en uit te bouwen.

Elke verruiming tot de huidige 29 landen ligt diep geworteld in deze fundamentele overtuiging. Vrije circulatie van personen, goederen, kapitalen, het opzetten van grens overstijgende regels, voor een groot deel van een gemeenschappelijke munt, rechtsprekende hoven, beslissingsvormen en administraties gevolgd door een democratisch meer en meer rechten verwervend parlement dragen bij tot dit enig initiatief: vrede, mensenrechten, democratie en voorspoed.

Het Europa vandaag is één van de grootste handeldrijvende eenheden van de wereld met haar amper 8% van ’s werelds bevolking verzamelt zij ten bate van haar inwoners en burgers meer dan een kwart van ’s werelds rijkdom en – een cijfer dat zelden wordt geciteerd – draagt zij meer dan 40% van alle sociale uitgaven wereldwijd.

Tezelfdertijd bestaat er nog een wereld met 92% van de bevolking die niet tot Europa behoort, waar 1.500.000.000 gezinshoofden in ontwikkelingslanden, bijzonder in Afrika, per dag 1 euro – dikwijls de waarde van 15 min. parkeerrecht in een Europese hoofdstad – als levensmogelijkheden bezitten. Het contrast kan niet sterker. Afrika met binnenkort 1,5 miljard inwoners, historisch beïnvloed door vele Europese mogendheden, wordt om het zo te zeggen opgezogen door de verblinde welvaart van onze contreien.

En wij reageren meer dan eens verkrampt en soms brutaal. Wij beloven en dreigen, wij kopen opvangplaatsen en menselijke spaarbekkens letterlijk en figuurlijk af, wij blijken geen echte oplossing te vinden voor deze immense menselijke miserie.

De beschaving die de onze is met haar gelijkheid man/vrouw, haar vooruitstrevendheid, haar vrije meningsuiting, haar keuze van eigen levenswijze, haar materiële en spirituele vooruitgang, de vrijheid van godsdienst en overtuigingen: dit alles blijkt nu een unicum in tijd en ruimte. Het wordt bedreigd.

De premie voor deze enorme beschavingssprong hebben wij nooit berekend en in feite ook nooit voorzien.

De opdracht om materieel, met hoop op een betere gezondheid, een beter leven, een beter werk, meer vrijheid, meer gelijkheid, kortom meer een toekomst voor immense massa’s medemensen, van waar het geboortecijfer het probleem nog bemoeilijkt, blijft cruciaal. Door onze inzet, door het betalen van onze beschavingspremie moeten wij daar waar zij wonen en waar, indien de levensvoorwaarden dringend worden verbeterd, deze massa medemensen stabiliseren. Zo niet wordt deze tere vorm van onze gedreven beschavingsorganisatie bedreigd en mogelijks vernietigd.

Weze het uit overreding, weze het uit generositeit of uit angst, wij hebben de zelfs verdedigende plicht en de beschavingsrijke opdracht om de door de grootste miserie in beweging gebrachte volkerenstromen in te dijken door ze ter plekke hoop, kans en echte toekomstmogelijkheden te geven.

Deze grootscheepse opdracht zal van ons allen veel overreding en overtuigingskracht vergen om de adhesie van onze eigen burgers te bekomen. Er is in mijn ogen geen andere uitweg.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder