Sla navigatie over

Rik Daems verkozen als Belgisch Delegatieleider in Raad van Europa

Gemeenschapssenator Rik Daems is voor de komende 5 jaren verkozen tot leider van de Belgische delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Die bestaat uit 318 verkozenen uit de nationale parlementen van de 47 lidstaten, waaronder 14 Belgische Kamerleden en Senatoren. De Raad vergadert in Straatsburg en Parijs.

België neemt bovendien vanaf morgen 13 november gedurende zes maanden het voorzitterschap van de Raad van Europa waar. Het Belgische voorzitterschap wil zich toeleggen op drie hoofdthema’s: de grondrechten, de rechtsstaat en de democratie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder