Sla navigatie over

Rik Daems wordt gecoöpteerd senator voor Open Vld

Het partijbestuur van Open Vld heeft Rik Daems unaniem voorgedragen als gecoöpteerd senator voor Open Vld. Daems wordt als Belgisch senator en ALDE-fractieleider vanaf januari 2020 voor twee jaar voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg, een onbezoldigde functie die roteert tussen de fractieleiders. “Dit is een hele eer. Samen met de secretaris-generaal beheert de voorzitter de politieke agenda van dit belangrijk internationaal orgaan dat werkt rond mensenrechten”, zegt Daems.

De Leuvense liberaal zal na dit tweejarig voorzittersmandaat zijn senaatszetel opnieuw ter beschikking stellen. Het partijbestuur draagt Veli Yüksel uit Gent voor als gecoöpteerd senator vanaf 2022 voor de rest van de legislatuur.

Carina Van Cauter zal de liberale fractie in de Senaat leiden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder