Sla navigatie over

Robby De Caluwé: “Coronabarometer moet duidelijkheid bieden aan onze bevolking”

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) pleit ervoor om een coronabarometer in te voeren: 'Na 2 jaar leven met corona, is er duidelijk meer nood aan meer voorspelbaarheid en een duidelijkere communicatie van de overheden. Een coronabarometer kan een goede maatstaf zijn, maar dan moeten we er ook rekening mee houden dat het virus verandert en dat er zich nieuwe, onvoorziene situaties kunnen voordoen. Er zal dus nog steeds maatwerk nodig zijn van politici.'

Binnenkort wordt beslist of er al dan niet een coronabarometer komt. Zo'n instrument zou voor het overlegcomité een leidraad moeten vormen om de coronacrisis aan te pakken.  Ook voor de bevolking moet het een duidelijke gids zijn, om in te schatten in welke situatie, er welke coronamaatregelen gelden. Regeringscommissaris Pedro Facon telt momenteel een rapport op dat moet toelaten een gefundeerde beslissing te nemen over de coronabarometer. Hij gaat daarvoor in overleg met verschillende sectoren.

Geen aan-uitknop

Toch waarschuwt Kamerlid Robby De Caluwé dat er nog steeds maatwerk van politici nodig zal zijn: 'We mogen niet vergeten dat het virus constant verandert, muteert. Elke intrede van een nieuwe variant  stelt een nieuwe uitdaging en vergt vaak ook andere maatregelen. We moeten er dus rekening mee houden dat het virus verandert en dat nieuwe situaties, onvoorziene situaties, zich voordoen. Er zal waar nodig ingegrepen moeten worden door de politiek. We moeten wel absoluut vermijden dat de verschillende sectoren de ene week heropenen, om de week later te sluiten. De barometer mag geen aan-uitknop zijn'.

Duidelijke afspraken tussen regeringen 

Daarnaast moeten volgens De Caluwé duidelijke afspraken gemaakt worden over wanneer er mag afgeweken worden van de coronabarometer: 'Vlaanderen vraagt dat de coronabarometer ook regionaal kan worden ingezet indien de vaccinatiegraad te verschillend is tussen de deelstaten. Er moet dus bekeken worden wanneer de regeringen kunnen afwijken van de maatregelen zoals voorzien in de coronabarometer, bijvoorbeeld om minder of extra maatregelen te nemen. Deze vraagstukken moeten worden opgelost'.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder