Sla navigatie over

Robby De Caluwé dringt aan op snelle opmaak van een nationaal actieplan tegen sepsis

Sepsis, of bloedvergiftiging in de volksmond, is een aandoening die weinig bekend is. Toch treft ze wereldwijd elk jaar tussen de 47 en 50 miljoen mensen, waarvan er minstens 11 miljoen sterven. Dit betekent elke 2,8 seconden een overlijden. In de uitzending van Pano van gisteren hoorden en zagen we getuigenissen van slachtoffers én de oproep van experten om snel werk te maken van een actieplan. Kamerlid Robby De Caluwé sluit zich aan bij die oproep. Meer nog: hij diende er 2,5 jaar geleden al een resolutie over in waarin hij minister Vandenbroucke oproept om actie te ondernemen. Hij herhaalde zijn vraag nogmaals tijdens het vragenuur in de Kamer: “In een aantal van onze buurlanden zijn er actieplannen opgemaakt die sepsis bekender moeten maken bij het grote publiek en sensibilisering tot doel hebben. Daarnaast wordt er gefocust op een multidisciplinaire aanpak en bijscholingen voor artsen en verpleegkundigen. Ons land blijft voorlopig achter en ik betreur dat ten zeerste. De getuigenissen van mensen die getroffen zijn door sepsis snijden door merg en been.

Sepsis is onbekend bij het grote publiek maar wel degelijk gevaarlijk. De meest voorkomende en blijvende klachten die men overhoudt aan sepsis zijn: moeheid, spierzwakte, concentratie- en geheugenproblemen, zenuwpijn in het hele lichaam, gewrichtspijn, weinig eetlust, een slechte weerstand, geestelijke klachten zoals een stress-stoornis, verminderde nierfunctie, verhoogde kans op hart- en vaatziekten en uiteraard verhoogde kans op overlijden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert dat landen actieplannen opstellen. Dat hier in ons land door minister Vandenbroucke bij getreuzeld wordt, vindt De Caluwé onaanvaardbaar: “Ik roep de minister op om alsnog in actie te schieten en de verschillende betrokken actoren samen te brengen om tot een breed gedragen actieplan te komen. Dat is onze politieke én maatschappelijke plicht!”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder