Sla navigatie over

Rouwhulde Jacques Laverge

Uitgesproken door Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen – Vlaams Parlement, 2 december 2020

Mevrouw de Voorzitter,

Collega’s,

Toen ik mijn intrede deed in het Vlaams Parlement in 1995, was Jacques Laverge reeds 10 jaar rechtstreeks verkozen Senator voor de liberale partij, de PVV en sinds 1992 de VLD. Een West-Vlaming, een Kortrijkzaan, een ondernemer pur sang, maar een ondernemer die de combinatie met het politieke werk, de politieke stiel bijzonder goed aankon. Die combinatie paste hem als gegoten.

Als hij sprak over het belang van ons economisch weefsel, de Vlaamse economie, dan werd naar hem geluisterd, want Jacques sprak met een grote deskundigheid en met de nodige autoriteit. Nog vooraleer hij in het parlement werd verkozen had hij in 1983 reeds de VLAJO gesticht (de Vlaamse Jonge Ondernemingen), een organisatie waarvan hij tot 2008 voorzitter bleef en waarmee hij onderwijs en bedrijfsleven wilde samenbrengen. Het zal zijn volledige politieke loopbaan zijn leidmotief blijven, getuige daarvan zijn parlementaire tussenkomsten over het belang van aangepaste vorming en opleiding van onze jongeren.

Het typeert, collega’s, Jacques Laverge helemaal, als bruggenbouwer en als maatschappelijk bewogen ondernemer-politicus. De bruggenbouwer die tegenstellingen wilde overstijgen en politieke opponenten kon laten samenwerken in het belang van de gemeenschap. En ook de maatschappelijk geëngageerde voortrekker die altijd weer nieuwe uitdagingen aanging, zijn schouders zette onder nieuwe projecten.

Iedereen die samen met hem in onze liberale fractie zat, zal kunnen getuigen met welk enthousiasme hij sprak over zijn realisaties in zijn regio: het woon- en zorgcentrum de Korenbloem, zijn betrokkenheid met de Liberale Mutualiteit. Maar ook zijn engagement voor de financieel en sportief noodlijdende voetbalclub KV Kortrijk gedurende de jaren ´90, zijn stuwende kracht achter tal van andere verenigingen: de Koninklijke Harmonie, de Intercommunale Leiedal, VOKA West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Bouwfederatie.

Met Jacques Laverge is een echt sociaal-liberaal politicus van ons heengegaan, een “doener” eerder dan een “prater”,  maar bovenal ook een uitermate charmante en warme man. Onze gedachten en ons medeleven gaan naar zijn familie en zijn naasten, in het bijzonder zijn echtgenote Christine en zijn beide dochters en vier kleinkinderen.

Personalia :

° 4 december 1939

+ 30 november 2020

Senator van 1985 tot 1995; van 1995 tot 2002 Vlaams Volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid van Kortrijk van 1977 tot 1995

Provincieraadslid van 1978 tot 1985

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder