Sla navigatie over

RSZ-afbetalingsplan en steunpakket voor gesloten ondernemingen gestemd in de commissie Sociale Zaken

In de commissie Sociale Zaken in de Kamer is een akkoord bereikt rond het steunpakket voor horeca en andere verplicht gesloten sectoren. De goedkeuring van dit wetsontwerp en de amendementen zullen de ondernemers die geconfronteerd worden met verplichte sluiting, wat ademruimte bieden. “Het goedgekeurde wetsontwerp biedt ondernemers de mogelijkheid om voor de RSZ-bijdragen van het derde en vierde kwartaal een minnelijk afbetalingsplan te sluiten. Daarnaast zijn er nog drie gerichte maatregelen ter ondersteuning van ondernemers die verplicht moeten sluiten”, aldus Kamerlid Tania De Jonge.

Wat op tafel ligt, kan worden samengevat in drie grote lijnen: 1) vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020, 2) subsidies voor de eindejaarspremie in de horecasector, 3) Dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, in oktober en november 2020. “Dit zijn uitzonderlijke maatregelen. Ze zijn bedoeld om de hard getroffen sectoren, die met verplichte sluiting te maken hebben, te ondersteunen”, legt Kamerlid Tania De Jonge (Open Vld) uit.

De coronacrisis laat zich niet alleen voelen op vlak van de gezondheid. “Ook de economische impact van de crisis is enorm. We moeten die zelfstandigen steunen, waar mogelijk. Daarom kwam we dit steunpakket overeen”, zegt De Jonge. Oppositiepartij N-VA vroeg vorige week nog een tweede lezing van het wetsontwerp en de amendementen. “Hierdoor ontstond de vrees bij veel ondernemers dat deze maatregelen er niet zouden komen. Gelukkig is dat wel het geval, vele ondernemers staan namelijk met het water aan de lippen”, zegt De Jonge.

Werkgevers in de sectoren die verplicht gesloten zijn (bijvoorbeeld: horeca, winkels die geen essentiële zaken verkopen, pretparken, bioscopen, kapsalons...) zouden een RSZ-premie krijgen die gelijk is aan de RSZ-werkgeversbijdragen voor het 3e kwartaal van 2020. “In de praktijk komt dit dus neer op een vrijstelling van die RSZ-werkgeversbijdragen voor Q3”, stelt De Jonge.

Vakantiegeld horeca

Specifiek voor de horecasector zou een subsidie van 167 miljoen euro worden toegekend aan het Waarborg-en Sociaal Fonds voor de horeca. Dat fonds is voor die sector verantwoordelijk voor de uitkering van de eindejaarspremies. “Door de lange periode van sluiting kwam de financiering van dat fonds in gedrang. Hier wilden wij bijspringen, zodat de werknemers in die sector toch hun vakantiegeld kunnen ontvangen”, legt De Jonge uit. Voor de gewerkte periodes blijven de werkgevers de bijdragen aan het fonds verschuldigd. De subsidie mag enkel worden gebruikt voor het effectief uitbetalen van eindejaarspremies, niet voor uitgaven die het fonds heeft inzake personeelskosten, werkingskosten en investeringen. “Op die manier zouden de horeca-werknemers toch krijgen waar ze recht op hebben”, zegt De Jonge.

Dubbel overbruggingsrecht

In de maanden oktober en november 2020 zou een dubbel overbruggingsrecht worden toegekend aan:

  • alle zelfstandigen die verplicht moeten sluiten. Voorbeelden: zaakvoerder van een café, van een restaurant (ook indien take-away wordt aangeboden), van een nachtwinkel, van een kledingszaak, van een kapsalon enzovoort.
  • alle zelfstandigen die actief zijn in sectoren die afhankelijk zijn van sectoren die verplicht moeten sluiten en die omwille van deze maatregelen, daadwerkelijk en volledig elke zelfstandige activiteit moeten onderbreken bijv. een brouwer die bijna uitsluitend levert aan de horeca en zijn activiteit volledig onderbreekt

Het bedrag van het dubbel overbruggingsrecht is gelijk aan 2.583,38 euro voor alleenstaanden en 3.228,20 euro voor zelfstandigen met gezinslast. “Op die manier zorgen we ervoor dat mensen die –ongewild- hun zaak niet mogen openhouden, financieel toch voldoende ondersteund worden”, besluit De Jonge.

Het wetsontwerp en de amendementen zijn goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken. Het zal morgen ter stemming voorliggen in de plenaire zitting. N-VA onthield zich bij de stemming.

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder