Sla navigatie over

Ruim 475.000 euro voor erfgoedprojecten tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het doel is mensen aan te moedigen om Europa’s erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Door ons bewust te zijn van de Europese geschiedenis en waarden, kunnen we onze verbondenheid in een gemeenschappelijke Europese ruimte versterken.

Het motto van het Europees Jaar is: ‘Ons erfgoed: waar verleden en toekomst samenkomen’. Cultureel erfgoed heeft een universele waarde voor ons als individuen en voor samenlevingen. Het is belangrijk dat we het in stand houden en doorgeven aan de volgende generaties. Erfgoed is niet iets uit het verleden, maar speelt een grote rol bij de opbouw van het Europa van de toekomst.  Het Europees Jaar van 2018 behoort daarom toe aan iedereen die het cultureel erfgoed wil ervaren en waarderen en ervan wil genieten, dit op de duizenden activiteiten en feestelijkheden die in heel Europa plaatsvinden.

Projectsubsidies

In Vlaanderen kon het cultureel-erfgoedveld in dat kader projectsubsidies aanvragen, zowel voor onroerend als voor roerend of immaterieel erfgoed. Daarbij werd ervoor gekozen de nadruk te leggen op participatie en educatie om cultureel erfgoed in de kijker te zetten. Het project kon de organisatie van een evenement, conferentie of participatietraject zijn, of het delen van goede praktijken, een educatief initiatief, een onderzoeks– en innovatieactiviteit.

De 20 goedgekeurde projecten, verspreid over heel Vlaanderen, zullen het maatschappelijk draagvlak voor erfgoedzorg verhogen. Ze betrekken diverse doelgroepen en burgers bij erfgoed en bevorderen de samenwerking tussen diverse actoren. Hieronder een overzicht.

Minister-president Geert Bourgeois: “Met dit themajaar focussen we met ons erfgoed op onze Europese geschiedenis, onze gedeelde normen en waarden. Ook in Vlaanderen zijn we daar heel concreet mee bezig en met deze 20 projecten zetten we dat extra in de kijker. We doen er alles aan om een kwaliteitsvol erfgoedbeheer uit te bouwen met een groot maatschappelijk draagvlak. Op die manier kunnen ook toekomstige generaties Vlamingen blijven genieten van ons rijke Vlaamse verleden.”

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Wie het overzicht leest van de goedgekeurde projecten verspreid over heel Vlaanderen, stelt vast met welke verrassende en verfrissende variatie van onderwerpen en thema’s zoveel verenigingen en vrijwilligers in de erfgoedzorg aan de slag gaan tijdens dit speciale Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Ons erfgoed leeft en floreert en is in goede handen. Het doet deugd te zien hoe zoveel verschillende en rijke aspecten van het Vlaamse verleden een mooie toekomst tegemoet gaan.”

Overzicht goedgekeurde projecten
Stad Gent – >>Past>>Forward

Dit project “ >> PAST >> FORWARD” onderzoekt innovatieve verbanden tussen erfgoed en (podium)kunsten en bekijkt hoe het via co-creatie kan bijdragen aan sociale inclusie.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed – E314: terug in de tijd of blik op de toekomst?

Het project “E314: terug in de tijd of blik op de toekomst?” wil het cultureel erfgoed van Europa, meer bepaald het erfgoed van de E314 en in brede zin het mobiliteitserfgoed, beschermen en valoriseren.

Cultuurnetwerk Kempen (k.ERF) – Van herdenken naar herinneren: de kracht van lokale verhalen

In het project willen de initiatiefnemers de jaarlijkse traditie van het herdenken van de Eerste Wereldoorlog op deze 100ste verjaardag openbreken en voeden met verhalen uit het onderzoek “Kempense Klaprozen”.

Stad Leuven – Openingsevenement in het kader van het luik erfgoedparticipatie van het project ‘De Arenbergs’

Het betreft een openingsevent op het Arenbergdomein van het culturele project ‘De Arenbergs’, eind oktober 2018, met heel wat originele deelacties zoals een hedendaagse versie van een kermis, een wetenschappelijk luik, re-enactment,  ….

IOED Lage Kempen  – Verhalen uit de bodem. Lokale ambassadeurs verbinden met erfgoedsites

De initiatiefnemers willen een participatief en educatief ontsluitingsproject uitvoeren, waarbij drie erfgoedsites van archeologisch bovenlokaal belang ontsloten en lokaal geïntegreerd worden. Het betreft ‘Celtic Fields’ in Kolis Neerpelt, de site met grafheuvels in Kaulille Bocholt en de twee bij elkaar gelegen grafheuvelsites in Hamont-Achel.

CultuurOverleg Zeven – Dichter bij de mensen: onroerend, roerend en immaterieel erfgoed

Het project wil de rijkdom aan onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in de Zuidelijke Westhoek ‘dichter bij de mensen’ brengen en hun onderlinge verbanden in de kijker zetten. Dat zal gebeuren aan de hand van drie sites: de Mote in Langemark, het kasteel Voormezele en de steen- en buizenbakkerlij Dumoulin in Wijtschate.

Erfgoed Noorderkempen – 20 jaar UNESCO erkenning voor Vlaamse Begijnhoven: een viering van en reflectie over verleden, heden en toekomst van begijnhoven en begijnenbeweging

Het doel van het project is om op een geïntegreerde manier de 20-jarige erkenning door UNESCO van de Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed te vieren en na te denken over het verleden, heden en de toekomst van begijnhoven en begijnbeweging.

Gemeente Riemst – Het mergelland van Vlaanderen

Dit project promoot en valoriseert het ‘mergelerfgoed’ in de regio. Door sensibilisering, ontsluiting en educatie vergroten de initiatiefnemers het draagvlak voor dit erfgoed bij de inwoners van de gemeente, de ruimere regio en bezoekers.

IOED Zuid-Hageland – Fier op de hoeve van hier

Het project zal hoeves als waardevol onroerend erfgoed bestuderen, vrijwaren, hergebruiken, valoriseren en promoten. Hoeves bepalen sterk de streekentiteit en spelen een onmiskenbare rol in de geschiedenis van elke Europese rurale regio. Het project wil de culturele diversiteit bevorderen door te werken met deze alomtegenwoordige maar vaak vergeten gebouwen.

Erfgoedcel Waasland – Waasland in oorlog

De initiatiefnemers willen op een laagdrempelige manier een breed publiek laten nadenken over de beleving van een confict en willen dit doen aan de hand van persoonlijke documenten uit de Eerste Wereldoorlog, gekoppeld aan hedendaagse interpretaties van bronnen.

Kunstenstad Antwerpen (MAS) – Instinct. Een brutale kijk op de collectie, een expo van MAS in jonge handen

De jongerenwerking van het MAS neemt de tentoonstellingsruimte op de derde verdieping van het MAS over. Deze jonge Europese burgers creëren van A tot Z de tijdelijke expo INSTINC rond het thema dieren en steken een straf randprogramma in elkaar.

Provincie Vlaams-Brabant (Onroerend Erfgoeddepot) – Archeologiedagen, van pilooteditie tot gezamenlijk initiatief van de erfgoedgemeenschap archeologie

1 en 2 juni 2018 vindt de pilooteditie van de Archeologiedagen voor Vlaanderen plaats. Met de projectsubsidie beogen de initiatiefnemers enerzijds extra promotie van de Archeologiedagen. Anderzijds willen ze dit initiatief laten uitgroeien tot een jaarlijks initiatief dat door de hele erfgoedgemeenschap is gedragen. Ze zetten extra in op een participatief traject.

Intercommunale Leiedal – Vensters op het verleden, heden en toekomst

Met dit project wil de IOED Leiedal het cultuurhistorisch landschap van het West-Vlaamse interfluvium op een meer holistische wijze leren bekijken en behandelen, en in samenwerking met lokale partners het verhaal brengen van het landschap tussen Leie en Schelde in een regionaal perspectief. Het gaat onder meer om een participatief traject met regionale erfgoedactoren en organisaties, lezingen en evenementenreeks en publieke waardering van het cultuurhistorische landschap tussen Leie en Schelde.

IOED Voorkempen – Vergeten strijd aan de grens. Het militair erfgoed leeft!

Dit project maakt het militair erfgoed in de regio Voorkempen zichtbaar, tastbaar en actueel. Er wordt ingezet op een gevarieerd activiteitenaanbod en bijhorende promotiecampagne voor jong en oud rond militair erfgoed. Het thema wordt op een brede manier benaderd: organisatie van activiteiten, toeristische productontwikkeling, educatief aanbod en een kunstenproject.  

Kempens Karakter – De publieke sfeer religieus getint?

Het publieksproject “De publieke sfeer religieus getint?” integreert onroerend erfgoed in tentoonstellingen, een publieke bevraging en een debatavond. De initiatiefnemers zullen het lokale onroerend erfgoed promoten en aan sensibilisering werken, en dit binnen een Europees kader linken aan religieuze en civiele waarden.

Erfpunt – Gegroet Marius, gegroet Stella

Via Facebook wordt drie eeuwen Romeinse geschiedenis verteld door twee Gallo-Romeinse families die met elkaar in dialoog gaan. Aan deze verhalen wordt een rondreizende pop-up expo gekoppeld met workshops en een educatief en culinair luik. Het project wordt gemaakt voor en door de Wase inwoners. Door aandacht te besteden aan de ‘nieuwe Wase inwoners’ en hen actief mee te laten participeren, willen de initiatiefnemers inzetten op interculturele dialoog en een brede erfgoedgemeenschap creëren.

ZuidWest – Ik xploreer mee

Met dit project wil ZuidWest industriële en landschappelijke erfgoedsites en -elementen in Zuid-West-Vlaanderen verzamelen en de kennis van deze sites met een participatieve methodiek op de kaart zetten.

Cultuuroverleg Meetjesland – Het grote kleine museum

Het project ‘Het grote kleine museum’ wil zowel de publiekswerking als het waarderingsbeleid voor erfgoedobjecten openbreken. Met een decentrale en actieve benadering van een tentoonstelling willen de initiatiefnemers de brede gemeenschap meenemen in een debat rond waardering en instandhouding van cultureel erfgoedzorg.

Kempens karakter – Erfgoedkampioenen

Met dit project willen de initiatiefnemers het sporterfgoed van de regio in kaart brengen en een deel ervan digitaliseren en valoriseren. Daarnaast wil het sportclubs sensibiliseren over het belang van hun erfgoed en handvaten aanreiken voor een goed beheer.

Projectvereniging 2014- 2020 Erfgoed Haspengouw – CRTRUWALLS. Over muren, over cultureel erfgoed en thuiskomen

Dit is een project waarin de actuele migratie en de vluchtelingenproblematiek een centrale plaats krijgt en waarmee participatief gewerkt wordt aan/op een erfgoedmuur.

Fotowedstrijd: Inzoomen op erfgoed!
Daarnaast organiseerde de Vlaamse overheid in het kader van het “Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed” samen met de federale overheid en de andere deelgebieden een fotowedstrijd voor het grote publiek. Tot 15 mei kon iedereen fotograferen wat hij of zij als zijn of haar erfgoed beschouwt en koestert. Dit over Europees, immaterieel, onroerend of roerend erfgoed.

Iedere burger mocht foto’s inzenden die hij in België genomen heeft van één of meerdere goed(eren), plaats(en) of activiteit(en) naar keuze.

In totaal zullen finaal 40 foto’s weerhouden worden door een Belgische jury. De prijsuitreiking zal plaats vinden in het najaar en de afdrukken zullen op het einde van 2018 – begin 2019
op verschillende locaties in België tentoongesteld worden.

#EuropeForCulture

Ben je actief op sociale media? Vermeld de hashtag bij je bericht. Zo kunnen we alle foto’s/tweets/berichten verzamelen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder