Sla navigatie over

Ruim 7 miljoen euro minder schulden bij sociale zekerheid

De inning gebeurt via een systeem van schuldvergelijking met de FOD Financiën. Als een bedrijf recht heeft op een terugbetaling van belastingen door de FOD Financiën terwijl het nog een schuld heeft openstaan bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), wordt de teruggave eerst aangewend wordt om die schuld af te lossen. Vroeger verliepen beide procedures afzonderlijk: de FOD Financiën stond in voor de eventuele teruggave. Als de RSZ nog een schuld had openstaan, moest het die daarna zelf nog zien terug te vorderen. Dit kon een tijd duren.
 
Sinds september 2017 is het nieuw systeem van terugvordering al 1.638 gebruikt. Daardoor kon de RSZ een totale schuld van € 7.300.257,98 innen.
 
Het systeem van schuldvergelijking bestaat al langer voor “interne” schulden bij de FOD Financiën. Als je een terugbetaling krijgt van de fiscus, kijkt de FOD eerst gekeken of je nog openstaande schulden bij hen hebt, bijv. een onbetaalde verkeersboete of een onterecht toegekende werkloosheidsuitkering. Is dat het geval, dan wordt die schuld verrekend.
 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder