Sla navigatie over

Rutten wil meer aandacht voor zwangerschapsverlies

Reeds 25 sterrenregisters in Vlaams-Brabant

Eind vorig jaar kwam Vlaams minister Gwendolyn Rutten samen met VVSG, Boven de Wolken vzw, Berrefonds vzw en Met Lege Handen, met een aanmoediging aan steden en gemeenten om een symbolisch sterrenregister aan te leggen. Nu wordt ook het omstandigheidsverlof bij zwangerschapsverlies goedgekeurd voor de 137.000 personeelsleden van de lokale en Vlaamse overheid. Gwendolyn Rutten: “België en Vlaanderen nemen het voortouw in Europa. Met het rouwverlof geven we erkenning aan zwangerschapsverlies. Met het sterrenregister zorgen we voor verdere symbolische erkenning. Ook verlies moet bespreekbaar kunnen zijn. Dat taboe willen wij doorbreken.”

Sinds de invoering van het sterrenregister in december 2023 zijn er 181 Vlaamse gemeenten die het invoerden waarvan 25 in Vlaams-Brabant. Wensouders die worden geconfronteerd met vroegtijdig zwangerschapsverlies (onder 180 dagen) kunnen op deze manier hun kind alsnog symbolisch laten erkennen. Haacht is de 26ste gemeente in Vlaams-Brabant die nu een sterrenregister wil aanleggen.

Annelies Maes, voorzitter Met Lege Handen, vult aan: “Ouders hebben met veel zorg een naam voor hun kindje gekozen. Een naam hebben betekent dat je bestaat. Een sterrenregister, ook al is dit nu uitsluitend nog symbolisch, is een extra erkenning die voor de ouders zeer belangrijk is.”

Daarnaast zal Haacht ook 5 sterrenweides aanleggen. In totaal zijn er vandaag 151 sterrenweides in Vlaanderen, waarvan 27 sterrenweides in Vlaams-Brabant, 11 andere Vlaams-Brabantse gemeentes hebben concrete plannen om een sterrenweide aan te leggen. “Erkenning van dit verlies en een plaats waar wensouders hun sterrenkindje kunnen herdenken zijn belangrijk in het rouwproces. Dit mag niet langer een verborgen verdriet blijven. Het kan iedereen overkomen en als gemeente willen we de wensouders ondersteunen om dit verdriet een plaats te geven”, zei Steven Swiggers, burgemeester Haacht.

Rouwverlof

Naast de sterrenweides en sterrenregister is er nu ook de uitbreiding van het rouwverlof bij vroegtijdig zwangerschapsverlies. De Vlaamse regering nam zeer recent onder impuls van minister Rutten de beslissing om voor lokale en Vlaamse ambtenaren twee dagen rouwverlof toe te kennen bij vroegtijdig zwangerschapsverlies. Dat wordt nu uitgebreid naar de partner. Dat maakte minister Rutten bekend tijdens haar bezoek in Haacht. In totaal zijn er 137.000 lokale en Vlaamse ambtenaren aan het werk. Voor Haacht zou dat voor hun 177 ambtenaren van toepassing zijn.

Beide ouders

Het omstandigheidsverlof bij zwangerschapsverlies is bedoeld voor vrouwen of partners van vrouwen die bij de Vlaamse overheid, of bij een lokaal bestuur werken, en die een miskraam doormaken. Het gaat over verlies tot 180 dagen zwangerschap. Vlaanderen heeft daarmee een primeur in Europa.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Rutten: “Een zwangerschap voor wie verlangt naar een kindje, is overal in de wereld een grote bron van vreugde. Maar wie te maken krijgt met een vroegtijdige miskraam, natuurlijk of ingeleid, zit vaak alleen met dat verdriet. Om nog maar te zwijgen van de fysieke en de psychische impact. Door dit rouwverlof in het leven te roepen, zowel voor de zwangere vrouw àls voor de partner, benoemen wij dit taboe. Wij meten geen leed af. Ook de partner heeft recht om erkend te worden in zijn of haar rouw.” Onder leiding van Alexander De Croo werkt nu ook de federale overheid verder aan dit rouwverlof voor beide ouders. Minister Rutten: “Als Vlaamse overheid geven wij het goede voorbeeld. Als eerste binnen België, en zelfs Europa. Wij hopen dat de privésector ook op deze kar springt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder