Sla navigatie over

Sabien Lahaye-Battheu – Elektronisch aangetekende zending: eindelijk juridisch kader

"Vandaag bestaat de technologie reeds om brieven digitaal aangetekend te verzenden, maar de wetgever heeft deze digitale correspondentie nog niet hetzelfde wettelijk karakter toegekend van de papieren variant. Deze juridische lacune wordt nu eindelijk eindelijk opgevuld”, aldus Lahaye-Battheu.

In België worden jaarlijks ongeveer 33 miljoen aangetekende zendingen verstuurd, en dit vanaf €5,87 voor een gewone brief. "Het is evident dat de digitale variant veel goedkoper zal zijn. Zeker omdat meerdere bedrijven deze digitale dienst zullen mogen aanbieden eens ze officieel erkend zijn. Ook een grote administratieve rompslomp valt weg. Binnenkort volstaat een klik op de muis om je correspondentie aangetekend te verzenden", stelt Lahaye-Battheu.

De nieuwe wetgeving schakelt een papieren en digitale aangetekende brief juridisch dus gelijk. Daarnaast voorziet het in strikte kwaliteitscriteria waaraan de  gekwalificeerde dienstverleners moet voldoen. "Uitwisseling van data via digitale weg moet immers veilig, betrouwbaar, gecontroleerd en met respect voor de privacy verlopen. De dienstverlener moet bijvoorbeeld een juiste tijdscertificatie en betrouwbare ontvangstbewijzen kunnen afleveren. Om hierop toe te zien, zullen de dienstverleners officieel erkend moeten worden door de overheid", zegt Lahaye-Battheu.

 

De Croo: “De gelijkschakeling van papier en digitaal zal een revolutie teweegbrengen in de verdere ontwikkeling van de digitale economie in ons land. Denk aan de miljoenen aangetekende zendingen die binnenkort digitaal kunnen of de kilometers papieren archieven die voortaan elektronisch mogen. Het digitaliseren van al die documenten verhoogt het gebruiksgemak, denk bijvoorbeeld aan de administratieve rompslomp van aangetekende zendingen vandaag. Daarnaast zal de gelijkschakeling van digitaal en papier ook toelaten om veel efficiënter te werken. Voor bedrijven en overheden is dit een belangrijke kostenbesparing.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder