Sla navigatie over

Safer Internet Day: De Bleeker wil inzetten op data om gerichter te controleren en sensibiliseren

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker en Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne willen meer anonieme data verzamelen via het meldpunt van de Economische Inspectie om zo gerichter te kunnen controleren en ten sensibiliseren. Dat zeggen de twee regeringsleden naar aanleiding van Safer Internet Day. Ze willen in eerste instantie vooral gaan kijken welke problemen sterker naar voor komen bij welke leeftijdsgroepen. Vandaag maakt het meldpunt geen onderscheid. In het uniek consumentenloket dat in ontwikkeling is, zal slimme dataverzameling en -gebruik sowieso ingebouwd worden. 

Het is dinsdag de 19de editie van Safer Internet Day, een wereldwijd evenement dat jaarlijks door de Europese Commissie wordt georganiseerd in februari. De bedoeling van de dag is om te sensibiliseren rond veilig internetten en natuurlijk om het internet zelf ook veiliger te maken.

Hoewel de digitalisering en het internet ons bijzonder veel voordelen en vooruitgang hebben gebracht, valt het niet te ontkennen dat er ook wel wat gevaren bestaan online. Overheden treden daar zo hard mogelijk tegen op. Voorkomen blijft echter beter dan genezen. Daarom blijft sensibilisering nodig.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker willen dat controles en sensibiliseringscampagnes in de toekomst gerichter gebeuren. Om dat te bereiken, gaven ze hun diensten de opdracht om meer in te zitten op data. Concreet willen de twee regeringsleden dat er bij het meldpunt van de FOD Economie meer aan dataverzameling gebeurt. Door geanonimiseerde gegevens bij te houden over wie melding maakt of een klacht neerlegt, kan er bij een sensibiliseringscampagne bijvoorbeeld meer gefocust worden op leeftijdsgroepen die oververtegenwoordigd zijn in de statistieken. Wanneer er anderzijds groepen zijn die ondervertegenwoordigd zijn, kan dat ook een signaal zijn dat die groep zijn weg niet vindt naar het meldpunt en er daar dus bijkomende actie nodig is. Dezelfde data kunnen uiteindelijk ook worden ingezet om controles gerichter te maken.

De mogelijkheden voor die data worden ook steeds groter. Vooral het aantal meldingen rond internetfraude zit in de lift. Het meldpunt van de FOD Economie ontving vorig jaar 11.767 klachten over internetfraude en ook dit jaar tikt de teller aan (op 7 februari 2022 stond de teller al op 817 klachten). De meeste klachten gaan over frauduleuze praktijken en ongevraagde reclame, maar ook klachten over niet of verkeerd geleverde goederen of diensten staan in de top vijf, net als specifieke klachten rond gegevensbescherming.

Op dit ogenblik bekijkt de administratie technisch welke data er via het huidige meldpunt verzameld kunnen worden en hoe die data geanonimiseerd kunnen worden zodat de privacy van melders perfect gegarandeerd is. Zo zal er bijvoorbeeld een optie worden toegevoegd waarin de melder zijn/ haar leeftijdscategorie kan aanduiden. Op lange termijn is er een uniek consumentenloket in de maak dat als balie moet dienen voor alle klachtenbehandelaars en meldpunten in ons land. Bij dit consumentenloket zal dataverzameling standaard een ingebouwd functionaliteit zijn.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker De Bleeker sensibiliseert op dit ogenblik al heel gericht. Zo is ze bijvoorbeeld bezig met een tournee langs scholen om jongeren te sensibiliseren en hen de weg naar het meldpunt te tonen. Vandaag bezocht ze in dat kader een middelbare school in De Pinte: 'De overheid moet werken vanuit de noden van de burger, niet vanuit z'n eigen structuren. Daarom moeten we ook beter weten welke groepen van burgers te maken heeft met welke problemen. De strijd voor een veiliger internet is een strijd die we alleen maar kunnen winnen als we slimmer en gerichter gaan controleren en sensibiliseren. Door zelf slimmer gebruik te maken van onze data, kan dat.'

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne: 'De klachten van consumenten bij het meldpunt zijn essentieel om de controles van de Economische Inspectie beter te kunnen sturen. Het vrijblijvend verzamelen van meer gestructureerde gegevens, zoals de leeftijdscategorie, moet helpen om de sensibilisatiecampagnes van de FOD Economie gerichter te kunnen inzetten. De oprichting van een uniek consumentenloket in 2023, tot slot, zal het nog gemakkelijker maken om klachten van consumenten te behandelen.'

Meldingen internetfraude

Jaar Aantal meldingen
2016 2.456
2017 6.348
2018 7.082
2019 9.142
2020 16.213*
2021 11.767
2022 (tot en met 7 februari 2022) 817

*De cijfers van 2020 moeten genuanceerd worden door het ongewone karakter van dat jaar. Wat het totaal van meldingen betreft, was er een stijging van 30% ten opzichte van 2019. Door de coronacrisis kregen een aantal vormen van oplichting en fraude een enorme boost (online aankopen, phishing…). In vergelijking met 2019 zitten de cijfers van het jaar 2021 nog steeds in een stijgende lijn. Dat wijst erop dat internetfraude blijft toenemen en nog steeds zorgwekkend blijft.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder