Sla navigatie over

TEGEN ANGST 

VOOR DURF

 

Er is al genoeg angst om ons heen.
Genoeg predikers van slecht nieuws en doodgravers van onze samenleving.
Angst en bangmakerij mogen ons land niet regeren.
Er is nog nooit iemand beter geworden door angst.

Durf daarentegen…

Wij durven vertrouwen in ons land en in onze burgers. In ons straf land met zijn harde werkers en zijn bedreven ondernemers.
Akkoord, er zullen altijd uitdagingen zijn. Maar die overwinnen we niet met angst.
Wel door ze te durven aanpakken. We moeten durven samenwerken, niet elkaar tegenwerken.
Wij zijn ervan overtuigd dat, als we samen durven, morgen wél beter zal zijn.

Omdat durf nu eenmaal beter werkt dan angst.

TEGEN SPLITSEN 

VOOR SAMEN

 

Roepers beweren dat ons land enkel kan werken als het stopt met bestaan. Maar wie niet in ons land gelooft, zal het ook niet beter maken. Wij kiezen om de krachten te bundelen.
Want meer Vlaanderen, minder België lost niets op. Waar het echt om gaat is beter en efficiënter.

We staan nu eenmaal sterker samen.

Wij zijn trots op ons land. Op een België dat diversiteit omarmt en samenwerking boven verdeeldheid stelt. De onwil om samen te werken met mensen die van mening verschillen heeft ons al genoeg gekost.

Omdat we samen nu eenmaal beter werken dan gesplitst.

TEGEN DOEMDENKEN 

VOOR MEEDENKEN

 

Er zijn al genoeg doemdenkers die roepen dat alles slechter wordt. Wij geloven in werken aan echte oplossingen.

Want het beste moet nog komen.

Dat tonen ook de cijfers. Meer economische groei, stijgende koopkracht en bedrijfsinvesteringen die door het dak gaan. Om maar te zwijgen over de 300.000 jobs die deze legislatuur werden gecreëerd.

Wij laten ons dus niet verlammen door doemscenario's. In plaats van te focussen op het negatieve, nodigen we uit tot het actief bijdragen aan ideeën en constructieve oplossingen.

Samen creëren we een toekomst van welvaart, veerkracht en het vermogen om gezamenlijk ons land en Europa positief te vormen.

Omdat meedenken nu eenmaal beter werkt dan doemdenken.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder