Sla navigatie over

TEGEN ONDERMIJNEN 

VOOR ONDERNEMEN

 

Ons land heeft geen nood aan ondermijners.

Aan mensen die ons land de put in praten en roepen langs de zijlijn.
Aan mensen die gewoon niet willen dat dit land zou werken.

Mensen willen dat het werkt voor hen. Mensen willen iets opbouwen voor henzelf en hun kinderen.
Dat kan in ons land. Maar het moet en het kan nog beter.

Vandaag beloont ons systeem mensen te weinig die durven te ondernemen en initiatief nemen.
Wij willen dat mensen hoger en verder kunnen springen.

Omdat ondernemen nu eenmaal beter werkt dan ondermijnen.


TEGEN TWEEDRACHT 

VOOR KOOPKRACHT

 

In een tijd waarin steeds meer verdeeldheid wordt gezaaid, focussen wij liever op onze mensen. Op zorgen dat zij hun leven kunnen leiden zoals zij het zelf willen.

Daarom investeren we in mensen en in onze economie. Zodat iedereen die werkt, die volle winkelkar kan betalen en nog iets overhoudt op het einde van de maand.

Welvaart creëren doe je niet door te mensen te verdelen, maar door te geloven in mensen, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen.

Laten we samenwerken en streven naar een welvarende toekomst voor ons allen. Want een sterk en verenigd land begint bij economische groei voor iedere burger.

Omdat voor meer koopkracht zorgen, nu eenmaal beter werkt dan tweedracht zaaien.

 

TEGEN NEGATIEVE ENERGIE 

VOOR BETAALBARE ENERGIE

 

Er zijn al genoeg klimaatalarmisten, wij doen er liever iets aan. Door in te zetten op innovatie en propere en goedkope energie.

Het klimaat redden doen we niet met altijd maar minder, we moeten net zorgen dat onze bedrijven inzetten op meer hernieuwbaar. Daarom zorgen wij ervoor dat daar de investeringsruimte voor blijft.

Wij kiezen vol voor hernieuwbare energie en kernenergie. Met die energiemix zorgen we voor energiezekerheid, nu én in de toekomst.

Onze windmolenparken op de Noordzee zorgen voor propere energie. We maken van België de waterstofhaven van Europa. We hebben onze kerncentrales verlengd en we investeren in de kerntechnologie van de toekomst. Zo redden wij ons klimaat, niet met doemdenken en negatief zijn.

Omdat betaalbare energie nu eenmaal beter werkt dan negatieve energie.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder