Sla navigatie over

Schade door wolven binnenkort helemaal vergoed?

Minister Schauvliege heeft een eerste ontwerp van Wolvenplan klaar. Dat antwoordde ze in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement, op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger  Lydia Peeters. “Nu de wolf zijn weg naar Vlaanderen definitief lijkt gevonden te hebben, moeten we maatregelen nemen om het samenleven tussen wolf en mens te verbeteren,” zegt Peeters. Het ontwerp bevat alvast een opheffing van de schadedrempel of franchise van 300 euro.

De vraag van Lydia Peeters was zeer actueel. Dit weekend werd immers een tweede wolf gesignaleerd in Limburg. Deze overleed jammer genoeg door een verkeersongeval. “De komst van de tweede wolf en zijn jammerlijk overlijden, bevestigen de nood aan een Wolvenplan, waarin een reeks maatregelen staan die het samenleven tussen mens en wolf moeten verbeteren,” zegt Peeters. Ze vroeg daarom aan minister Schauvliege hoe het zat met de opmaak van zo een Wolvenplan. De minister legde vandaag een eerste ontwerp van een wolvenplan voor. De tekst werd opgesteld door twaalf experten van het INBO en het ANB. De tekst omvat onder meer informatie over de wolf, de positieve en negatieve effecten, de oprichting van een meldpunt, schadepreventie etc.

Opheffing franchise bij schade

“Belangrijk is echter ook de aanzet tot de opheffing van de franchise bij schade door de wolf. Vandaag ligt de grens op 300 euro. Dat betekent dat schapenhouders niet vergoed kunnen worden aangezien één dood schaap veel minder waard is. Als de opheffing van de franchise een feit is, zullen deze dus voor hun volledige schade kunnen vergoed worden,” zegt Lydia Peeters. De opheffing komt er omdat landbouwers zich eigenlijk niet kunnen behoeden voor aanvallen van wolven. Peeters hoopt dat het voorstel om de franchise te schrappen ook de eindmeet haalt. “Ik hoop dat dit meegenomen zal worden in de finale versie.  Schapenhouders moeten recht hebben op een volledige schadevergoeding.”

Verder is Lydia Peeters blij met de aankondiging van de minister dat ze blijvend werk zal maken van ecorasters zodat wolven niet in het verkeer terechtkomen. Dat is zowel goed voor de wolf als de mens.

Het ontwerp van het wolvenplan zal nu gedeeld worden met alle betrokken organisaties om zo tegen de zomer tot een finale tekst te komen. “De aanwezigheid van de wolf is een teken dat de maatregelen voor natuurbehoud en natuurinrichting werken,” zegt Peeters. “Het is echter ook belangrijk voor zowel landbouwers, natuurverenigingen, jagers, burgers en lokale besturen dat er nu ook een ontwerp voor een wolvenplan is.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder