Sla navigatie over

Schenking familiebedrijven fors in de lift

Bedrijfsleiders geven steeds vaker al tijdens hun leven de fakkel door aan hun kinderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom die Bart Somers, Vlaams fractieleider, heeft opgevraagd. De sterke stijging is vooral te danken aan de fiscale voordelen.

In 2003 voerde de Vlaamse regering een gunstregeling in voor de schenking van een familiale onderneming of vennootschap. Sinds 2012 hanteert Vlaanderen zelfs een nultarief als een bedrijfsleider zijn bedrijf aan zijn kinderen of andere verwanten schenkt. De bedrijfsleider moet dan geen schenkingsrechten betalen.

Van 300 naar 1.591

De Vlaamse regering wil zo familiale bedrijfsleiders stimuleren om zich actief met hun opvolging bezig te houden en die voor hun overlijden te regelen. De cijfers lijken erop te wijzen dat de regering in haar opzet slaagt. In 2011 ging het nog om amper 300 schenkingen, terwijl dat aantal vorig jaar is gestegen naar 1.591.

De grote meerderheid daarvan zijn vennootschappen, meer bepaald vennootschappen met een reële economische activiteit. Patrimoniumvennootschappen en managementvennootschappen komen niet in aanmerking voor de gunsttarieven. Bovendien moet de economische activiteit zeker nog drie jaar na de schenking worden voortgezet.

Opvolging wordt beter voorbereid

Door het succes stijgt ook de budgettaire impact van de gunstregeling jaar na jaar. Vorig jaar naar bijna 3,2 miljoen euro. ”De bedoeling van deze maatregel was bedrijfsleiders ertoe aan te zetten proactief werk te maken van een goed voorbereide opvolging”, zegt Bart Somers. “Het toenemende aantal aanvragen voor de vrijstelling in de schenkingsrechten toont aan dat steeds meer ondernemers dit ook effectief doen. Dat is een goede zaak voor Vlaanderen.”

Bron: De Tijd, 14 oktober 2015

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder