Sla navigatie over

Scheurende huizen door droogte wel degelijk gedekt door brandverzekering

De Kamercommissie Economie keurde afgelopen woensdag een interpretatieve wet goed die duidelijkheid schept over de kwestie rond inkrimpende woningen. Volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open Vld): “Er heerste onduidelijkheid of scheurende woningen door droogte onder de brandverzekering vallen dan wel niet. Het aangenomen voorstel van interpretatieve wet verduidelijkt de initiële wet: dit fenomeen is effectief gedekt.”

Verzekeraars betwistten de afgelopen jaren namelijk dat de zogenaamde inkrimping van woningen, wat zoveel betekent als scheurende huizen door droogte, onder de woonverzekering (in de volksmond de brandverzekering) zou vallen. Er kwamen tal van rechtszaken uit voort die tegenstrijdige uitkomsten hadden. Kamerlid Pillen verduidelijkt: “Bepaalde vonnissen spraken in het voordeel van de verzekeraars, andere vonnissen waren dan weer wel in het voordeel van de huiseigenaar. Daarop kwam een voorstel van interpretatieve wet op tafel, een voorstel die de originele wetgeving moet verduidelijken.”

Open Vld Kamerleden Pillen en Lachaert tekenden mee. Pillen blijft erbij dat het destijds de doelstelling van de wetgever was om inkrimping door de droogte onder de dekking van de woonverzekering te laten vallen: “Maar om tot een allesomvattende en een juridisch solide oplossing te komen werd door Open Vld een advies gevraagd aan de Raad van State. Dat advies ziet geen problemen in de interpretatieve wet en stelt ook dat inderdaad aangenomen mag worden dat de wetgever destijds inkrimping wou dekken. De Kamercommissie Economie keurde daarop het voorstel unaniem goed.” Het komt binnenkort ter stemming voor in de plenaire vergadering van de Kamer.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder