Sla navigatie over

Schijnerkenningen van kinderen: regering zal voorstel Van Cauter uitvoeren

Sinds een aantal jaren zijn het aantal kanalen om een verblijfsrecht of de Belgische nationaliteit te verwerven, mede onder impuls van Carina Van Cauter, sterk ingeperkt. Misbruiken zoals schijnhuwelijken werden streng aangepakt, en met succes. Maar in de statistieken is merkbaar dat er nu andere methodes worden toegepast om alsnog een verblijfsrecht te bekomen.

 

Van Cauter vroeg de cijfers van de nationaliteitstoekenningen onlangs nog op, en stelde vast dat het aantal toekenningen op basis van geboorte, erkenning, adoptie of gezinshereniging sterk was gestegen in vergelijking met het vorige jaar. “Dit kan wijzen om een nieuwe fraudekanaal. Er zijn meer en meer gevallen bekend waarbij vreemdelingen kinderen valselijk erkennen als het hunne, en dit om via gezinshereniging een verblijfsrecht in België af te dwingen. Het kan dan gaan om een man die een pas- of ongeboren kind erkent van een Belgische moeder of een moeder met een verblijfsvergunning in ons land. Het omgekeerde gebeurt ook.”

 

Het liberale Kamerlid diende in 2015 reeds een wetsvoorstel in om deze fraude aan te pakken. De regering neemt dit voorstel nu ter harte, en zal het in wetgeving omzetten. Van Cauter reageert opgetogen.

 

Concreet zal de lokale ambtenaar bij vermoeden van fraude de aanvraag tot erkenning mogen uitstellen of weigeren. Iemand die een kind wil erkennen, moet dit ook in de gemeente doen waar het kind verblijft. Het gerecht zal binnenkort ook de erkenning kunnen teniet doen als het vaststaat dat het om een schijnerkenning gaat. Die schijnerkenning zal op zich ook strafbaar worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder