Sla navigatie over

Schiltz: “Nood aan ambitieus Europees energie- en industrieel beleid”

De Belgische chemiesector luidde onlangs opnieuw de alarmbel: de energiekosten lopen te hoog op, terwijl ze in de VS dalen. Ook de hoge Europese loonkost zet de competitiviteit van de sector onder druk. “Het is aan onze regeringen en Europa om doortastende maatregelen te treffen. De chemie is een belangrijke sector voor onze Vlaamse economie. Die moeten we hier houden”, aldus Schiltz die minister van Economie Vande Lanotte ondervroeg over de problematiek.

De minister stelde dat de hoge energiekost in alle Europese landen de energie-intensieve sectoren onder druk zet. De federale regering nam daarom volgende maatregelen: er kwam een jaarlijks plafond voor de federale bijdrage voor groene elektriciteit, dit plafond werd uitgebreid naar de offshorebijdragen voor de windmolenparken op zee en ook naar de federale bijdrage op aardgas. Volgens de prognoses doen deze drie maatregelen de bijdragen van de bedrijven dalen tot 68%, oftewel 60 à 80 miljoen euro. Ook trof de regering maatregelen om de loonkost te temperen, onder meer in sectoren die volcontinu werken en dit met 2,25%. Dit steeds in intensief overleg met de sector.

Schiltz erkende in zijn repliek de grote inspanningen van deze federale regering. “Samen met de andere regeringen moeten we echter blijven werken om onze energie- en loonkosten verder te drukken. Aan de andere kant blijft het Europese vraagstuk grotendeels onbeantwoord. België moet in deze een voortrekkersrol spelen om een strategisch en efficiënt industrieel en energiebeleid op poten te zetten. Zodat deze belangrijke sectoren blijven investeren in ons land.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder